Головна > Грантоотримувачам > Порядок фінансування

Порядок фінансування

ПРОЄКТІВ ЗА РАХУНОК ГРАНТОВОЇ ПІДТРИМКИ

Відповідно до покладених завдань Фонд забезпечує фінансування згідно з укладеними договорами з переможцями конкурсів та здійснення контролю за їх виконанням (п. 8 Положення про Національний фонд досліджень України, затвердженого постановою КМУ від 4 липня 2018 р. № 528).

Умови і порядок фінансування проектів залежать від розміру бюджетних призначень, передбачених у державному бюджеті на відповідний рік для фінансування діяльності Фонду. Джерело фінансування – Державний бюджет, КПКВК 2201300, КЕКВ 2281.

Грант надається грантоотримувачу у розмірі повної або часткової вартості робіт, необхідних для реалізації проекту.

Фінансування у повному обсязі здійснюється у разі реалізації проекту, який не фінансується з інших джерел.

Часткове фінансування здійснюється за умови реалізації проекту, який одночасно фінансується з кількох джерел. У такому разі Фонд визначає конкретний обсяг частини робіт та розмір фінансової підтримки, яка надаватиметься Фондом для реалізації такого проекту з урахуванням загальної кошторисної вартості реалізації проекту та розміру фінансування з інших джерел.

Для фінансування проекту Фонд перераховує кошти із свого реєстраційного рахунка на рахунки грантоотримувача відповідно до укладених договорів (п. 8 Порядку формування та використання коштів Національного фонду досліджень України, затвердженого постановою КМУ від 4 грудня 2019 р. № 1007 (далі – «Порядок № 1007»).

Бюджетні кошти перераховуються на рахунок одержувача грантової підтримки поетапно, визначеними у договорі частинами. Кошти грантової підтримки можуть бути використані виключно на цілі, передбачені умовами конкурсного відбору та договором (абз. 2, 3 п. 18 Порядку надання грантової підтримки наукової і науково-технічної діяльності за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого постановою КМУ від 21 серпня 2019 р. №776 (далі – «Порядок № 776»).

Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні та необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються одержувачами грантової підтримки в установленому законодавством порядку (п. 21 Порядку № 776).

Фінансування проекту здійснюється шляхом поетапного перерахування Фондом коштів із свого реєстраційного рахунка на рахунки грантоотримувача відповідно до укладених договорів про виконання наукових досліджень і розробок та календарних планів виконання наукових досліджень (розробок) (п. 34 Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень проектів з виконання наукових досліджень і розробок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 р. № 1170 (далі – «Порядок № 1170»).

Фонд здійснює контроль за виконанням грантоотримувачем зобов’язань, визначених договором, аналізує звіти про результати реалізації проектів та використання бюджетних коштів, спрямованих на їх реалізацію (п. 8 Порядку № 1070).

Після завершення кожного проміжного етапу реалізації проекту, визначеного в договорі про виконання наукових досліджень і розробок, грантоотримувач подає Фонду науковий звіт про проміжні результати реалізації проекту та фінансовий звіт про використання бюджетних коштів, які є передумовою для прийняття рішення про продовження або припинення надання грантової підтримки проекту.

Рішення про продовження або припинення надання грантової підтримки приймається науковою радою Фонду за поданням відповідної наукової ради секції Фонду.

Підставою для припинення надання грантової підтримки може бути обґрунтоване рішення щодо нецільового або неефективного використання коштів грантоотримувачем та/або неналежного виконання договору про виконання наукових досліджень і розробок, зокрема календарного плану виконання наукового дослідження (розробки).

У разі встановлення факту нецільового використання бюджетних коштів у рамках реалізації проекту сума коштів, які використані не за цільовим призначенням, повертається Фонду у встановленому законодавством порядку (п. 34 Порядку № 1170).

Грантонадавач приймає рішення про припинення надання грантової підтримки та повернення одержувачем грантової підтримки коштів із зазначенням строку повернення у разі виявлення порушення умов договору. Відповідальність за цільове використання бюджетних коштів одержувач грантової підтримки та грантонадавач несуть в установленому законодавством порядку (п.п. 19, 20 Порядку № 776).