Правила для експертів

Правила участі експертів у конкурсах Національного фонду досліджень

України

Правила участі експертів у конкурсах Національного фонду досліджень України (далі – Фонд) визначають загальні умови участі визнаних українських чи іноземних вчених (далі – науковці) у проведенні наукової і науково-технічної експертизи проєктів з виконання наукових досліджень і розробок (далі – проєкти).

І. Загальні умови
Науковці, які виявили бажання бути експертами Фонду, повинні відповідати вимогам законодавства щодо осіб, які мають право здійснювати наукову і науково- технічну експертизу (далі – експертиза), зокрема мати науковий ступінь, наукові публікації, досвід дослідницької діяльності у сфері, що змістовно наближена до тематики проєкту, до експертизи якого він залучений.

Для включення до списку експертів Фонду, науковці, які виявили бажання бути експертами Фонду, реєструються на офіційному веб-сайті Фонду (рубрика «Запрошуємо експертів до співпраці»).

ВАЖЛИВО! Реєстрація науковця (як експерта Фонду) не позбавляє його можливості подання на конкурсний відбір проєкту, в якому він є науковим керівником або виконавцем. У такому випадку науковець не буде залучатися до експертизи проєктів у цьому конкурсі.

Під час реєстрації як експерта науковець надає згоду на обробку персональних даних в процесі конкурсного відбору проєктів, що фінансуються за рахунок грантової підтримки Національного фонду досліджень України. Персональні дані передаються комісії конкурсу з метою підбору експертів для проведення експертизи поданих на конкурс проєктів.

ІІ. Правові засади діяльності експерта
Експерти, залучені до проведення експертизи проєктів, що подаються до Фонду на конкурс для отримання грантової підтримки, у своїй роботі керуються:
1. Положенням про дотримання наукових етичних принципів та запобігання конфлікту інтересів під час проведення експертизи та конкурсного відбору проєктів, що фінансуються за рахунок грантової підтримки Національного фонду досліджень України (https://nrfu.org.ua/about-us/ethical-principles/);
2. Умовами оголошеного конкурсу.

ІІІ. Проведення експертизи проєктів
Після отримання від Комісії конкурсу проєкту (проєктів) з пропозицією провести їх експертизу, експерт протягом трьох робочих днів із дати отримання проєкту (проєктів) повідомляє (он-лайн, через особистий кабінет Експерта в автоматизованій інформаційно-аналітичній системі «Конкурс проєктів НФДУ») комісію конкурсу про:
– згоду на проведення експертизи проєкту (проєктів) та про відсутність конфлікту інтересів з авторами проєкту (проєктів);
або
– відмову у проведенні експертизи проєкту (проєктів), якщо вони не належать до сфери його компетенції, чи самовідвід у випадку наявності конфлікту інтересів.

При наданні згоди на проведення експертизи проєкту (проєктів) науковець також погоджується з Положенням про дотримання наукових етичних принципів та запобігання конфлікту інтересів під час проведення експертизи та конкурсного відбору проєктів, що фінансуються за рахунок грантової підтримки Фонду.

Підставами для відмови у залученні експерта до проведення експертизи проєкту, а також для оголошення експертом самовідводу від проведення експертизи є:
наявність родинних та сімейних зв’язків з особами, які входять до складу виконавців проєкту;
працевлаштування в організації, що є учасником конкурсного відбору (протягом останніх трьох років перед днем оголошення конкурсу);
членство у наглядових або контролюючих органах в організації, що є учасником конкурсного відбору (протягом останніх трьох років перед днем оголошення конкурсу);
наявність серед виконавців проєкту особи, що була науковим керівником експерта (протягом останніх трьох років перед днем оголошення конкурсу);
наявність спільних наукових публікацій з одним із виконавців проєкту або участь у спільних наукових проєктах (протягом останніх трьох років перед днем оголошення конкурсу);
інше близьке наукове чи комерційне співробітництво;
інша пряма наукова чи комерційна конкуренція.

Експерти заявляють про самовідвід від проведення експертизи проєктів також за наявності особистого конфлікту з особами, що беруть участь у конкурсі.

Експертиза проєктів здійснюється експертами протягом строку, визначеного науковою радою Фонду.

Під час проведення експертизи експерт оцінює проєкт на основі критеріїв, визначених Умовами оголошеного конкурсу, та інструкцією для експертів.

Оцінка проєкту експертом по кожному з критеріїв, за якими здійснюється оцінювання проєктів, має бути виваженою і обґрунтованою. Кожній чисельній оцінці надається письмове обґрунтування.

Експерт несе персональну відповідальність за достовірність і повноту аналізу та обґрунтованість рекомендацій відповідно до вимог завдання щодо проведення експертизи.

З метою забезпечення об’єктивного оцінювання проєктів експерт повинен бути незалежним від будь-якого впливу або тиску, не допускати зовнішнього втручання в свою професійну діяльність.

На етапі підготовки експертного висновку експерт обговорює з комісією конкурсу повноту проведеної експертизи та врахування всіх питань, зазначених у формі для оцінювання проєкту. В рамках такого обговорення експерт є незалежним щодо обсягу та способу врахування пропозицій комісії конкурсу.

IV. Висновок за результатами експертизи
За результатами експертизи проєктів експерт готує (он-лайн, шляхом заповнення електронної форми в особистому кабінеті Експерта в автоматизованій інформаційно-аналітичній системі «Конкурс проєктів НФДУ») обґрунтований експертний висновок та рекомендації. Експертний висновок подається до комісії конкурсу до закінчення строків, встановлених для проведення експертизи.

V. Конфіденційність і доброчесність
Інформація про особистість експерта є конфіденційною, не оприлюднюється і не розкривається учасникам конкурсу.

Експерти зобов’язані дотримуватися конфіденційності інформації та не розголошувати відомості, що стали їм відомі під час виконання своїх обов’язків.

Публічне коментування чи оцінка роботи інших осіб, залучених до конкурсного відбору та експертизи проєктів, є неприпустимими.

error: Дані захищено!!