ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
(застосовується до Web-ресурсів Національного фонду досліджень України)

 

1. Загальні положення

Політика конфіденційності Національного фонду досліджень України (далі – НФДУ) розроблена відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Політика конфіденційності НФДУ визначає порядок обробки та захисту отриманих персональних даних та заходи щодо забезпечення безпеки персональних даних користувачів Web-ресурсів НФДУ з метою захисту основоположних прав і свобод людини і громадянина, зокрема права на невтручання в особисте життя, у зв’язку з обробкою персональних даних.

 

2. Терміни та визначення

Політика конфіденційності – правила, якими регламентується обробка і захист персональних даних, що можуть бути запитані/отримані при використанні Web-ресурсів Національного фонду досліджень України (далі – Web-ресурси НФДУ).

Web-ресурси НФДУ – офіційний сайт НФДУ, автоматизована система «Конкурс проєктів НФДУ».

Персональні дані – будь-які відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Сайт – сукупність розміщених у мережі інтернет Web-сторінок, об’єднаних єдиною темою, дизайном та єдиним адресним простором доменів.

Суб’єкт персональних даних – фізична особа, персональні дані якої обробляються, зокрема благодійники, наукові керівники проєктів, виконавці проєктів, члени комісії конкурсу, експерти (далі – користувач).

Адміністратор Web-ресурсів НФДУ – співробітник НФДУ, до функціональних обов’язків якого включено питання обробки і захисту персональних даних користувачів Web-ресурсів НФДУ.

Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем.

Інші терміни вживаються у значені, наведеному в Законі України «Про захист персональних даних».

НФДУ з великою повагою ставиться до конфіденційної інформації всіх без винятку осіб, які використовують Web-ресурси НФДУ, в зв’язку з чим, прагне захищати конфіденційність персональних даних, тим самим створивши і забезпечивши максимально комфортні умови використання Web-ресурсів НФДУ.

Залишаючи персональні дані при використанні Web-ресурсів НФДУ та проставляючи відмітку про ознайомлення з даною Політикою конфіденційності, користувач добровільно надаєте згоду на обробку своїх персональних даних з метою забезпечення рольового доступу, підготовки статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань організації і проведення конкурсів проєктів, надання грантової підтримки проєктів, реалізації фандрейзингової кампанії НФДУ тощо, та погоджується з тим, що його персональні дані можуть оброблятися особами, що надають технічну підтримку Web-ресурсів НФДУ та/або послуги щодо удосконалення Web-ресурсів НФДУ.

 

3. Збір та використання персональних даних

Збір персональних даних здійснюється виключно за свідомим та добровільним рішенням користувача як суб’єкта персональних даних для використання функціональних можливостей Web-ресурсів НФДУ та відповідно до сформульованої в цій Політиці мети обробки персональних даних.

НФДУ здійснює збір тільки тієї інформації, яка необхідна для обробки запиту і можливості зв’язатися з користувачем, або для виконання договірних зобов’язань.

Масштаб, тип збору та використання персональних даних користувача різняться залежно від того, в якій ролі він плануєте використовувати функціональні можливості Web-ресурсів НФДУ.

Здійснюючи, залежно від обраної користувачем форми взаємодії, реєстрацію на Web-ресурсах НФДУ та заповнюючи дані особистого облікового запису, користувач надає реєстраційні відомості:

для учасників фандрейзингової кампанії – ПІБ та e-mail;

для експертів та членів комісії конкурсу – ПІБ, номер телефону та e-mail; відомості, що стосуються професійної діяльності: місце роботи, посада, категорія посади, спеціальність, кваліфікація, науковий ступінь, вчене звання тощо;

для грантоотримувачів – для колективних та інституційних грантів – код ЄДРПОУ юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи-підприємця, адреса місця знаходження, сайт, форма діяльності та додаткові контактні дані; для індивідуальних грантів – ПІБ, телефон, e-mail, місце роботи та ін.

 

4. Мета обробки персональних даних

Обробка персональних даних здійснюється з метою:

забезпечення рольового доступу, зокрема:

реєстрації користувачів Web-ресурсів НФДУ;

організації електронної взаємодії суб’єктів Web-ресурсів НФДУ через особисті кабінети;

узагальнення та систематизації реєстрів та структурованих даних, зокрема:

формування переліку проєктів з виконання наукових досліджень і розробок на запит центральних органів державної влади України;</p

формування бази даних експертів;

моніторинг, узагальнення та аналіз статистичних даних, що формуються суб’єктами Web-ресурсів НФДУ в результаті їх використання.

Персональні дані зберігаються терміном не більше, ніж це необхідно відповідно до мети їх збору, обробки та використання або до моменту припинення використання користувачем Web-ресурсів НФДУ шляхом видалення свого облікового запису.

 

5. Доступ до персональних даних

Обмежений обсяг персональних даних (ПІБ, номер телефону, e-mail, місце роботи, посада та ін.), що дозволяє визначити ступінь правомірності звернення стосовно отримання грантової підтримки, стає доступним зареєстрованим в автоматизованій системі «Конкурс проєктів НФДУ» членам комісії конкурсів та експертам.

Персональні дані особистого облікового запису благодійників (учасників фандрейзингової кампанії НФДУ) стають доступними лише адміністраторам Web-ресурсів НФДУ задля можливості налагодження співпраці.

Персональні дані членів комісії конкурсів та експертів стають доступними лише адміністраторам Web-ресурсів НФДУ.

В усіх інших випадках повний доступ до персональних даних зареєстрованих суб’єктів Web-ресурсів НФДУ надано адміністраторам Web-ресурсів НФДУ.

 

6. Передача персональних даних третім особам

Адміністратори Web-ресурсів НФДУ не передають та не розголошують персональні дані, які отримують від зареєстрованих суб’єктів, третім особам.

Розкриття персональних даних можливе у випадках, визначених чинним законодавством України, а також персональні дані можуть бути доступними особам, які надають технічну підтримку та/або послуги щодо удосконалення Web-ресурсів НФДУ на умовах договору та за умови нерозголошення персональних даних.

Поширення персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних або уповноваженої ним особи дозволяється у випадках, визначених законом, і лише (якщо це необхідно) в інтересах національної безпеки, економічного добробуту, прав людини та для проведення Всеукраїнського перепису населення.

Web-ресурси НФДУ можуть містити гіперпосилання на сторонні сайти та інші ресурси в мережі Інтернет третіх осіб. Ресурси третіх осіб можуть регулюватися власними правилами користування та конфіденційності. Ресурси третіх осіб та їх контент не перевіряються на відповідність вимогам (достовірності, повноти, законності тощо). НФДУ не несе відповідальності за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на ресурсах третіх осіб.

 

7. Захист персональних даних

Адміністратори Web-ресурсів НФДУ вживають необхідних процедурних і технічних заходів щодо захисту персональних даних користувача від їх втрати, неправомірного доступу до них.

 

8. Зміни до Політики конфіденційності

Адміністратори Web-ресурсів НФДУ можуть змінювати цю Політику конфіденційності, щоб вона точно відображала методи обробки та захисту персональних даних.

Відповідно користувач повинен переглядати цю Політику конфіденційності періодично. Коли адміністратори Web-ресурсів НФДУ змінюють цю Політику конфіденційності, вони оновлюють дату «останньої зміни» у верхній частині цієї Політики конфіденційності. Зміни до цієї Політики конфіденційності є ефективними, коли вони опубліковані.

 

9. Права користувача

Зареєструвавшись на Web-ресурсах НФДУ, користувач має право:

знати про джерела збору та місце збереження його персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим особам, крім випадків, встановлених законом;

отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

на доступ до його персональних даних;

отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту (крім випадків, передбачених Законом України «Про захист персональних даних») відповідь про те, чи обробляються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням щодо обробки його персональних даних;

пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення його персональних даних володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

на захист персональних даних користувача від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

звертатися із скаргами на обробку його персональних даних до Уповноваженого Верховної ради України з прав людини або до суду;

застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

вносити застереження стосовно обмеження права на обробку його персональних даних під час надання згоди;

відкликати згоду на обробку його персональних даних;

знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

на захист від автоматизованого рішення, яке має для користувача правові наслідки.

 

10. Місце знаходження персональних даних

Володільцем та розпорядником персональних даних є НФДУ.

Персональні дані користувачів зберігаються в автоматизованих системах та на електронних носіях НФДУ за адресою: 01001, м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 1.