Головна > Гендерна рівність

Гендерна рівність

Законодавство з питань гендерної рівності

 1. Конституція України
 2. Кодекс Законів про працю України
 3. Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок CEDAW
 4. Загальна декларація прав людини
 5. Європейська конвенція про захист прав і основних свобод людини
 6. Пекінська декларація, прийнята на четвертий Всесвітній конференції зі становища жінок 15 вересня 1995 року.
 7. Європейська хартія рівності 
 8. Стратегія гендерної рівності Ради Європи на 2018-2023 роки
 9. Закон України Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків від 8 вересня 2005 р. №2866-IV
 10. Заключні зауваження до восьмої періодичної доповіді України
 11. Закон України Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні від 6 вересня 2012 р. №5207-VI
 12. Закон України Про запобігання та протидію домашньому насильству 2229-VIII
 13. Закон України Про ратифікацію Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок i домашньому насильству та боротьбу із цими явищами від 20 червня 2022 р. № 2319-IX)
 14. Державна стратегія забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року, Операційний план з реалізації Державної стратегії забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків
 15. Національна стратегія у сфері прав людини (указ Президента України від 24 березня 2021 р. №1192021)
 16. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 року № 930 «Деякі питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»
 17. Постанова Кабінету Міністрів України від 07 червня 2017 року № 390 «Про Урядового уповноваженого з питань гендерної політики»
 18. Національний план дій з виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 “Жінки, мир, безпека” на період до 2025 року (розпорядження КМУ від 28 жовтня 2020 р. № 1544-р)
 19. Питання збору даних для моніторингу гендерної рівності (розпорядження КМУ від 2 грудня 2020 р. № 1517-р).
 20. Концепція комунікації у сфері гендерної рівності (розпорядження КМУ від 16 вересня 2020 р. № 1128-р)
 21. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 року № 756-р «Про затвердження плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на 2021-2023 роки»