Головна > Про Фонд > Нормативна база

Нормативна база

 1. Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність” від 26.11.2015 № 848-VIII (Перейти до документу), (Зміни до закону)
 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 р. № 528 “Про Національний фонд досліджень України” (Перейти до документу), (Зміни до постанови від 04.07.2023), (Зміни до постанови від 04.08.2023).
 3. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1007 “Про затвердження Порядку використання коштів Національного фонду досліджень України” (Перейти до документу), (Зміни до постанови від 03.06.2020), (Зміни до постанови від 18.11.2020), (Зміни до постанови від 04.07.2023), (Зміни до постанови від 04.08.2023).
 4. Положення про дирекцію Національного фонду досліджень України (зі змінами), затверджене рішенням наукової ради Національного фонду досліджень України від 25 серпня 2023 року (Перейти до документу).
 5. Положення про порядок обрання, призначення та звільнення виконавчого директора, його заступників, керівників структурних підрозділів дирекції Національного фонду досліджень України, затверджене рішенням наукової ради Національного фонду досліджень України від 16 грудня 2020 року (Перейти до документу)
 6. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 р. № 1170  “Про затвердження Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень проектів з виконання наукових досліджень і розробок” (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.2022 р. № 536) (Перейти до документу), (Зміни до постанови від 03.05.2022), (Зміни до постанови від 04.07.2023).
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від від 21 серпня 2019 р. № 776 “Про затвердження Порядку надання грантової підтримки наукової і науково-технічної діяльності за рахунок коштів державного бюджету” (Перейти до документу)
 8. Положення про вибори голови Національного фонду досліджень України та голів наукових рад секцій Національного фонду досліджень України (зі змінами, внесеними згідно з рішенням наукової ради Національного фонду досліджень України від 28.04.2023 р., протокол № 4) (Перейти до документу)
 9. Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності” від 1 лютого 2022 року № 2031-IX  (Перейти до документу)
 10. Указ Президента України від 14 травня 2024 року № 324/2024 «Про внесення змін до деяких указів Президента України щодо щорічних грантів Президента України молодим вченим та докторам наук» (Перейти до документу)
 11. Постанова Верховної Ради України від 6 червня 2024 року № 3795-IX «Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України «Про Премію Верховної Ради України молодим ученим» щодо процедури присудження Премії» (Перейти до документу)

Архів:

Попередні версії Положення про вибори голови Національного фонду досліджень України та голів наукових рад секцій Національного фонду досліджень України: від 30.11.2021 (Завантажити), від 23.03.2021 (Завантажити), від 15.11.2021 (Завантажити), від 21.07.2022 (Завантажити).

Попередні версії Положення про дирекцію Національного фонду досліджень України: від 15 лютого 2019 року (Завантажити); від 09 грудня 2021 року (Завантажити).