Наукова рада

Наукова рада Фонду є керівним органом Фонду чисельністю 31 особа, до складу якої входять провідні вчені та науковці.

Очолює наукову раду Голова Фонду, який має трьох заступників з числа членів ради.

Наукова рада Фонду:

  • визначає основні наукові напрями діяльності Фонду щодо підтримки фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок.
  • визначає перелік пріоритетних питань, з яких передбачається проведення конкурсу;
  • розробляє проєкт загальної стратегії роботи Національного фонду досліджень України;
  • формує структуру Національного фонду досліджень України, зокрема визначає кількість секцій Фонду та напрями їх діяльності;
  • здійснює загальний розподіл коштів, які спрямовуються на розв’язання основних завдань Фонду;
  • затверджує результати конкурсного відбору Фондом проєктів з виконання наукових досліджень і розробок;
  • погоджує проєкт порядку формування та використання коштів Фонду, який розробляється дирекцією Фонду;
  • здійснює контроль за виконанням наукових проєктів та використанням коштів Фонду;
  • розглядає річні звіти Фонду.

Склад наукової ради Національного фонду досліджень України

Секція природничих, технічних наук і математики  (14 осіб)

1 ВІЛЬЧИНСЬКИЙ
Станіслав Йосипович
Голова Фонду, завідувач кафедри квантової теорії поля фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
2 ДОРОШЕНКО
Андрій Олегович
Голова Наукової ради секції, заступник голови Фонду, завідувач кафедри органічної хімії хімічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
3 БУРЛАЄНКО
В’ячеслав Миколайович
Завідувач кафедри прикладної математики Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
4 ДАНІШЕВСЬКИЙ
Владислав Валентинович
завідувач кафедри будівельної механіки та опору матеріалів ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (м. Дніпро)
5 КОЛОТІЛОВ
Сергій Володимирович
завідувач відділу пористих речовин і матеріалів Інституту фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського НАН України
6 КОРИТЧЕНКО
Костянтин Володимирович
Завідувач кафедри «Загальна електротехніка» Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
7 ЛЕБОВКА
Микола Іванович
завідувач відділу фізичної хімії дисперсних мінералів Інституту біоколоїдної хімії  м. Ф. Д. Овчаренка НАН України
8 ЛЮТИЙ
Тарас Володимирович
доцент кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики Сумського державного університету
9 НОСИЧ
Олександр Йосипович
головний науковий співробітник, в.о. завідувача лабораторії мікро- і нанооптики Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України
10 ПАВЛИЧЕНКО
Артем Володимирович
завідувач кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (м. Дніпро)
11 ПРІХНА
Тетяна Олексіївна
завідуюча відділу «Технологій високих тисків, функціональних керамічних композитів та дисперсних надтвердих матеріалів» Інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України
12 СЕМЕНОВ
Андрій Олександрович
провідний науковий співробітник відділу синергетики Інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України
13 ШЕПЕЛЬСЬКИЙ
Дмитро Георгійович
завідувач відділу диференціальних рівнянь і геометрії Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України (м. Харків)
14 ЯГУПОЛЬСЬКИЙ
Юрій Львович
завідувач відділу хімії фтороорганічних сполук Інституту органічної хімії НАН України

Секція біології, медицини і аграрних наук (9 осіб)

15 РОДІНКОВА
Вікторія Валеріївна
Голова Наукової ради секції, заступник голови Фонду, професор кафедри фармації Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова (м. Вінниця)
16 БОЙКО
Надія Володимирівна
завідувач кафедри клініко-лабораторної діагностики та фармакології; директор НДНЦ молекулярної мікробіології та імунології слизових оболонок (м. Ужгород)
17 ДРАГАН
Анатолій Іванович
доцент кафедри молекулярної біотехнології та біоінформатики Навчально наукового інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка
18 КАШУБА
Олена Віталіївна
завідувачка лабораторії молекулярних механізмів трансформації клітин Інституту експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України
19 КУЗЬМІН
Юрій Ігорович
Провідний науковий співробітник відділу паразитології Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена
20 ЛЕОНТЬЄВ
Дмитро Вікторович
завідувач кафедри ботаніки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди
21 МАТИШЕВСЬКА
Ольга Павлівна
провідний науковий співробітник відділу НТІ Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАНУ
22 МОЙСІЄНКО
Іван Іванович
завідувач кафедри ботаніки Херсонського державного університету (м. Херсон)
23 МОСКАЛЕНКО
Роман Андрійович
доцент кафедри патологічної анатомії Медичного інституту Сумського державного університету (м. Суми)

Секція  соціальних та гуманітарних наук (8 осіб)

24 КІСЬ
Оксана Романівна
Голова Наукової ради секції, заступник голови Фонду, старший науковий співробітник відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України
25 БОЯРСЬКА-ХОМЕНКО
Анна Володимирівна
завідувачка кафедри освітології та інноваційної педагогіки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди
26 АМЕЛІНА
Світлана Миколаївна
завідувач кафедри іноземної філології і перекладу НУ біоресурсів і природокористування України
27 КОЛОСНІЧЕНКО
Олена Володимирівна
професор кафедри художнього моделювання костюма Київського національного університету технологій та дизайну МОН України
28 КУЦЕНКО
Ольга Дмитрівна
професор, в.о. завідувача кафедри соціальних структур та соціальних відносин факультету соціології КНУ імені Тараса Шевченка
29 ЛУЧЕНКО
Дмитро Валентинович
професор кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків)
30 ОМЕЛЬЯНЕНКО
Віталій Анатолійович
Доцент кафедри бізнес-економіки та адміністрування Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка
31 ЧОЛІЙ
Сергій Васильович
Доцент кафедри історії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»