Наукова рада

Наукова рада Фонду є керівним органом Фонду чисельністю 30 осіб, до складу якої входять провідні вчені та науковці.

Очолює наукову раду Голова Фонду, який має трьох заступників з числа членів ради.

Наукова рада Фонду:

  • визначає основні наукові напрями діяльності Фонду щодо підтримки фундаментальних наукових досліджень, прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок.
  • визначає перелік пріоритетних питань, з яких передбачається проведення конкурсу;
  • розробляє проєкт загальної стратегії роботи Національного фонду досліджень України;
  • формує структуру Національного фонду досліджень України, зокрема визначає кількість секцій Фонду та напрями їх діяльності;
  • здійснює загальний розподіл коштів, які спрямовуються на розв’язання основних завдань Фонду;
  • затверджує результати конкурсного відбору Фондом проєктів з виконання наукових досліджень і розробок;
  • погоджує проєкт порядку формування та використання коштів Фонду, який розробляється дирекцією Фонду;
  • здійснює контроль за виконанням наукових проєктів та використанням коштів Фонду;
  • розглядає річні звіти Фонду.

Склад наукової ради Національного фонду досліджень України

Секція природничих, технічних наук і математики  (14 осіб)
1 Дорошенко Андрій Олегович завідувач кафедри органічної хімії хімічного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
2 Зажигалов Валерій Олексійович завідувач відділу окислювальних гетерогенно-каталітичних процесів Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України
3 Костюченко Юрій Васильович провідний науковий співробітник відділу енергомасообміну в геосистемах ДУ «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України»
4 Мельник Тарас Анатолійович професор кафедри математичної фізики механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
5 Носич Олександр Йосипович головний науковий співробітник, виконувач обов’язків завідувача лабораторії мікро- і нанооптики Інституту радіофізики та електроніки імені О.Я. Усикова НАН України
6 Пріхна Тетяна Олексіївна завідувач відділу №7 Технологій високих тисків, функціональних керамічних композитів та дисперсних надтвердих матеріалів Інституту надтвердих матеріалів імені В.М. Бакуля НАН України
7 Яценко Леонід Петрович завідувач відділу когерентної і квантової оптики Інституту фізики НАН України, голова НФДУ
8 Вільчинський Станіслав Йосипович завідувач кафедри квантової теорії поля фізичного факультету  Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заступник голови НФДУ, голова наукової ради Секції
9 Колотілов Сергій Володимирович завідувач відділу пористих речовин і матеріалів Інституту фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського НАН України
10 Кочубей Анатолій Наумович завідувач відділу нелінійного аналізу Інституту математики НАН України
11 Лаухін Дмитро Вячеславович завідувач кафедри матеріалознавства та обробки металів, професор кафедри матеріалознавства та обробки металів Придніпровської державної академії будівництва і архітектури
12 Лебовка Микола Іванович завідувач відділу фізичної хімії дисперсних мінералів Інституту біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН України
13 Найдюк Юрій Георгійович завідувач відділу мікроконтактної спектроскопії Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І. Вєркіна НАН України
14 Павличенко Артем Володимирович завідувач кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».
Секція біології, медицини і аграрних наук (9 осіб)
15 Досенко Віктор Євгенович завідувач відділу загальної та молекулярної патофізіології Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України
16 Кондратюк Сергій Якович завідувач лабораторії ліхенології та бріології  Інституту ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України
17 Лущак Володимир Іванович завідувач кафедри біохімії та біотехнології факультету природничих наук ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;
18 Солдаткін Олексій Петрович завідувач лабораторії біомолекулярної  електроніки Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, заступник голови НФДУ, голова наукової ради Секції;
19 Борецький Юрій Романович завідувач кафедри біохімії та гігієни НДІ Львівського  державного університету фізичної культури;
20 Ісаєнков Станіслав Валентинович старший науковий співробітник, завідувач відділу рослинних харчових продуктів та біофортифікації ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України»;
21 Сарабєєв Володимир Леонідович доцент кафедри біології лісу, мисливствознавства та іхтіології Запорізького національного університету;
22 Скок Марина Володимирівна головний науковий співробітник відділу молекулярної імунології, виконувач обов’язків завідувача лабораторії імунології  клітинних рецепторів Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України;
23 Сулаєва Оксана Миколаївна завідуюча морфологічним відділом патоморфологічної лабораторії ТОВ “CІ ЕС ДІ ХЕЛС КЕА” (за згодою).
Секція  соціальних та гуманітарних наук (7 осіб)
24 Бородіна Олена Миколаївна завідувач відділу економіки і політики аграрних перетворень ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України», заступник голови НФДУ, голова наукової ради Секції;
25 Волошин Юрій Володимирович професор кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка
26 Кісь Оксана Романівна старший науковий співробітник відділу соціальної антропології Інституту народознавства НАН України
27 Висоцька Наталія Олександрівна професор кафедри теорії та історії світової літератури імені В.І. Фесенко Київського національного лінгвістичного університету
28 Гончарук Анатолій Григорович завідувач кафедри бізнес-адміністрування і корпоративної безпеки Міжнародного гуманітарного університету
29 Жаботинська Світлана Анатоліївна професор кафедри англійської філології і методики навчання іноземних мов Навчально-наукового інституту іноземних мов Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького
30 Шакун Василь Іванович професор кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ

 

error: Дані захищено!!