Наглядова рада

Функції наглядової ради Фонду виконує Науковий комітет Національної ради з питань розвитку науки і технологій, який під час здійснення повноважень наглядової ради Фонду керується Положенням про Національну раду України з питань розвитку науки і технологій та Положенням про Національний фонд досліджень України, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 226 та 4 липня 2018 р. № 528, відповідно.

Наглядова рада Фонду складається з найбільш знаних та авторитетних представників наукової спільноти, її чисельність становить 24 особи.

1. АНТОНЮК
Олександра Вікторівна
Голова Наукового комітету, провідна наукова співробітниця Інституту математики Національної академії наук України, докторка фізико-математичних наук, старша дослідниця
2. КОЛЕЖУК
Олексій Костянтинович
Заступник голови Наукового комітету доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, член-кореспондент НАН України, професор Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка, провідний науковий співробітник Інституту магнетизму НАН та МОН України
3. ТРОХИМЧУК
Андрій Дмитрович
Секретар Наукового комітету, провідний науковий співробітник Інституту фізики конденсованих систем Національної академії наук,
доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник
4. АНІСІМОВ
Ігор Олексійович
декан радіофізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор фізико-математичних наук, професор
5. АНДРУЩАК
Анатолій Степанович
завідувач кафедри Національного університету “Львівська політехніка”, доктор технічних наук, професор
6. ВАХІТОВ
Володимир Володимирович
віце-президент приватної установи “Університет “Київська школа економіки”, доктор філософії, заступник голови Наукового комітету
7. БАХМАТ
Наталія Валеріївна
завідувач кафедри Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, доктор педагогічних наук, професор
8. БЕРЦИК
Петер Петерович
завідувач відділу Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник
9. ВИНОГРАДОВА
Оксана Миколаївна
заступник директора з наукової роботи Інституту ботаніки імені М. Г. Холодного Національної академії наук, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник
10. ВОВК
Руслан Володимирович
декан факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук
11. ЖУЧОК
Анатолій Володимирович
завідувач кафедри алгебри та системного аналізу державного закладу “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, доктор фізико-математичних наук, професор
12. ДЕМЧЕНКО
Віктор Олексійович
заступник директора з наукової роботи державної установи “Інститут морської біології НАН України”, доктор біологічних наук, старший дослідник
13. КОВАЛЕНКО
Ігор Миколайович
декан факультету агротехнологій та природокористування Сумського національного аграрного університету, доктор біологічних наук, професор
14. КОРЧИН
Олександр Юрійович
завідувач відділу Національного наукового центру “Харківський фізико-технічний інститут” Національної академії наук, доктор фізико-математичних наук, член-кореспондент Національної академії наук, старший науковий співробітник
15. ОСТАШ
Богдан Омелянович
головний науковий співробітник кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка, доктор біологічних наук, доцент
16. ПРОНКЕВИЧ
Олександр Вікторович
декан факультету філології Чорноморського національного університету імені Петра Могили, доктор філологічних наук, професор
17. СТОВПЧЕНКО
Ганна Петрівна
провідний науковий співробітник Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона Національної академії наук, доктор технічних наук, професор, секретар Наукового комітету
18. ТРИСТАН
Андрій Вікторович
начальник науково-дослідного управління наукового центру Повітряних Сил Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, доктор технічних наук, старший науковий співробітник
19. УТЄВСЬКИЙ
Сергій Юрійович
професор кафедри зоології та екології тварин Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктор біологічних наук, професор
20. ФЕДОНЮК
Тетяна Павлівна
керівник науково-навчального центру Поліського національного університету, доктор сільськогосподарських наук, професор
21. ЧОРНОУС
Анатолій Миколайович
проректор з наукової роботи Сумського державного університету, доктор фізико-математичних наук, професор
22. ШЕВЧУК
Оксана Олегівна
начальник відділу Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я, доктор медичних наук, професор
23. ШТЕМЕНКО
Олександр Васильович
завідувач кафедри Державного вищого навчального закладу “Український державний хіміко-технологічний університет”, доктор хімічних наук, професор
24. ШУБА
Ярослав Михайлович
завідувач відділу нервово-м’язової фізіології Інституту фізіології імені О.О. Богомольця Національної академії наук, доктор біологічних наук, професор, академік НАН України