Наглядова рада

Функції наглядової ради Фонду виконує Науковий комітет Національної ради з питань розвитку науки і технологій, який під час здійснення повноважень наглядової ради Фонду керується Положенням про Національну раду України з питань розвитку науки і технологій та Положенням про Національний фонд досліджень України, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 226 та 4 липня 2018 р. № 528, відповідно.

Наглядова рада Фонду складається з найбільш знаних та авторитетних представників наукової спільноти, її чисельність становить 24 особи.

Члени Наукового комітету із строком повноважень чотири роки від дати набрання чинності розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 520

1. АНІСІМОВ
Ігор Олексійович
декан факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за згодою)
2. БІЛОУС
Анатолій Григорович
завідувач відділу Інституту загальної та неорганічної хімії імені В.І. Вернадського Національної академії наук (за згодою)
3. ВОЙТЕНКО
Нана Володимирівна
завідуюча лабораторією Інституту фізіології імені О.О. Богомольця Національної академії наук (за згодою)
4. ГУНДОРОВА
Тамара Іванівна
завідуюча відділом Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка Національної академії наук (за згодою)
5. ЄГОРОВ
Ігор Юрійович
завідувач відділу Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук (за згодою)
6. ЄМЕЦЬ
Алла Іванівна
завідуюча відділом Інституту харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук (за згодою)
7. ІЗОТОВ
Юрій Іванович
завідувач відділу Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук (за згодою)
8. КЛИМЧУК
Олександр Борисович
провідний науковий співробітник Інституту геологічних наук Національної академії наук (за згодою)
9. КОЛЕЖУК
Олексій Костянтинович
професор Інституту високих технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за згодою), голова Наукового комітету
10. ЛИСЕЦЬКИЙ
Лонгін Миколайович
провідний науковий співробітник Інституту сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук (за згодою)
11. МЧЕДЛОВ-ПЕТРОСЯН
Микола Отарович
завідувач кафедри Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (за згодою)
12. СТАСИК
Олег Володимирович
заступник директора з наукової роботи Інституту біології клітини Національної академії наук (за згодою), секретар Наукового комітету

Члени Наукового комітету із строком повноважень чотири роки від дати набрання чинності розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 560-р

13. АРБУЗОВА
Світлана Борисівна
директор комунальної лікувально-профілактичної установи “Східно-український спеціалізований центр медичної генетики та пренатальної діагностики”, доктор медичних наук, професор (за згодою)
14. ВОЛКОВ
Роман Анатолійович
завідувач кафедри Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор біологічних наук, професор (за згодою)
15. ВОРОБЙОВА
Ольга Петрівна
завідувач кафедри Київського національного лінгвістичного університету, доктор філологічних наук, професор (за згодою)
16. ЖОЛОС
Олександр Вікторович
завідувач кафедри Навчально-наукового центру “Інститут біології та медицини” Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор біологічних наук, професор (за згодою)
17. ЗЕНКОВА
Клавдія Юріївна
професор кафедри Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, доктор фізико-математичних наук, професор (за згодою)
18. КОНДРАТЕНКО
Юрій Пантелійович
професор кафедри Чорноморського національного університету імені Петра Могили, доктор технічних наук, професор (за згодою)
19. КОТРЕЧКО
Сергій Олексійович
завідувач відділу Інституту металофізики імені Г.В. Курдюмова Національної академії наук, доктор фізико-математичних наук, професор (за згодою)
20. СЛЮСАРЕНКО
Юрій Вікторович
начальник відділу Інституту теоретичної фізики імені О.І. Ахієзера Національного наукового центру “Харківський фізико-технічний інститут”, доктор фізико-математичних наук, професор, академік Національної академії наук (за згодою)
21. УШАКОВА
Галина Олександрівна
завідувач кафедри Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, доктор біологічних наук, професор (за згодою)
22. ФАЙНЛЕЙБ
Олександр Маркович
завідувач лабораторії Інституту хімії високомолекулярних сполук Національної академії наук, доктор хімічних наук, член-кореспондент Національної академії наук, професор (за згодою)
23. ФОМІНА
Марина Олександрівна
провідний науковий співробітник Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного Національної академії наук, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник (за згодою)
24 ЧЕРНІГА
Роман Михайлович
провідний науковий співробітник Інституту математики Національної академії наук, доктор фізико-математичних наук, професор (за згодою)