Голова Фонду

Голова Національного фонду досліджень України

ВІЛЬЧИНСЬКИЙ Станіслав Йосипович

nrfu@nrfu.org.ua

Наукову раду Фонду очолює голова Національного фонду досліджень України, якого обирає зі свого складу наукова рада фонду. Наукові ради секцій фонду на своїх засіданнях обирають голів наукових рад секцій, які є заступниками голови Національного фонду досліджень України за посадою. Голова Національного фонду досліджень України та його заступники відповідають за проведення конкурсу з відбору експертів, що входять до експертних комісій.

Голова Національного фонду досліджень України:

  • організовує роботу фонду відповідно до Положення про Національний фонд досліджень України;
  • очолює наукову раду Національного фонду досліджень України;
  • представляє Національний фонд досліджень України у Національній раді України з питань розвитку науки і технологій, органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах, організаціях, підприємствах, а також у міжнародних відносинах;
  • координує роботу секцій фонду;
  • визначає функціональні обов’язки працівників фонду;
  • укладає договори за результатами проведення конкурсів;
  • звітує перед Національною радою України з питань розвитку науки і технологій про діяльність Національного фонду досліджень України;
  • видає накази відповідно до своєї компетенції;
  • відповідає за діяльність фонду згідно із законодавством.

Голова Національного фонду досліджень України призначається строком на три роки і може перебувати на посаді не більш як два строки.

23 лютого 2022 року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про призначення Станіслава Йосиповича Вільчинського головою Національного фонду досліджень України з 7 березня 2022 р. строком на три роки.