Голова Фонду

ВІЛЬЧИНСЬКИЙ Станіслав Йосипович

Голова Національного фонду досліджень України

Наукову раду Фонду очолює голова Національного фонду досліджень України, якого обирає зі свого складу наукова рада фонду. Наукові ради секцій фонду на своїх засіданнях обирають голів наукових рад секцій, які є заступниками голови Національного фонду досліджень України за посадою. Голова Національного фонду досліджень України та його заступники відповідають за проведення конкурсу з відбору експертів, що входять до експертних комісій.

Голова Національного фонду досліджень України:

  • організовує роботу фонду відповідно до Положення про Національний фонд досліджень України;
  • очолює наукову раду Національного фонду досліджень України;
  • представляє Національний фонд досліджень України у Національній раді України з питань розвитку науки і технологій, органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах, організаціях, підприємствах, а також у міжнародних відносинах;
  • координує роботу секцій фонду;
  • визначає функціональні обов’язки працівників фонду;
  • укладає договори за результатами проведення конкурсів;
  • звітує перед Національною радою України з питань розвитку науки і технологій про діяльність Національного фонду досліджень України;
  • видає накази відповідно до своєї компетенції;
  • відповідає за діяльність фонду згідно із законодавством.

Голова Національного фонду досліджень України призначається строком на три роки і може перебувати на посаді не більш як два строки.

23 лютого 2022 року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про призначення Станіслава Йосиповича Вільчинського головою Національного фонду досліджень України з 7 березня 2022 р. строком на три роки.