Головна > Грантоотримувачам > Поширені запитання

Поширені запитання

2023.01 Спільні українсько-швейцарські проєкти з виконання наукових досліджень: Конкурс проєктів 2023


1. Чи може бути залучений аспірант не від установи, яка подає проєкт, а від іншої установи?

Ні, аспірант має бути від установи, від якої подається заявка на одержання грантової підтримки.

2. Чи може бути не чотири, а три виконавці проєкту (керівник і два виконавці)?

Колектив авторів проєкту з української сторони складається з 4-х вчених.

3. Чи може бути один із виконавців бути залучений не від установи, яка подає проєкт, а від іншої установи? І чи може взагалі колектив виконавців формуватися з різних установ, чи обов’язково від однієї?

Ні, вчені не можуть бути з різних науково-дослідних установ або ЗВО.

4. Чи можете Ви підказати пріоритетний напрямок тем досліджень?

Пріоритетні напрями досліджень визначені в Умовах конкурсу. Тема дослідження має відповідати світовому рівню вирішення завдань, які стоять перед відповідною галуззю науки.

5. Чи може НФДУ посприяти у пошуку співвиконавців із Швейцарії?

На жаль, Фонд не має повноважень у здійсненні пошуку вчених у Швейцарії для участі у спільному конкурсі проєктів з виконання наукових досліджень (розробок) “Спільні українсько-швейцарські проєкти з виконання наукових досліджень: Конкурс проєктів 2023”. Це прямий конфлікт інтересів. Можемо порадити Вам звернутись із цим питанням до Швейцарського національного наукового фонду (SNSF).

6. Питання щодо можливості залучення різних вищих медичних закладів для участі в даному проекті. Як це можливо організувати? Можливо субконтракти із іншими закладами?

Такої колаборації Умовами цього конкурсу не передбачено.

7. План дослідження має бути написаний один, спільний для української і швейцарської команд, українська сторона подає його українською мовою, а швейцарська – англійською?

План дослідження єдиний (спільний) і оформлюється виключно англійською мовою. Він має включати опис дослідження, що буде проводитись як українськими вченими, так і швейцарською стороною. Один і той саме документ завантажується до MySNF та АС “Конкурс проєктів НФДУ”.

8. Чи може буде автором від української сторони колега, яка наразі знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до 3 років, але вона виходить з відпустки і на момент початку реалізації проєкту (осінь 2024 р.) буде мати необхідне навантаження. Наразі може надати довідку з відділу кадрів, що за нею зберігається місце роботи, але відповідно не може показати поточне навантаження 0.75 ставки.

Ні, виконавці проєкту на момент подачі заявки мають працювати за основним місцем роботи з навантаженням не менше 75% на відповідній посаді в закладах вищої освіти або науково-дослідних установах.

9. Чи може проєкт включати не лише суто фундаментальну наукову складову, але окрім безпосередньо наукового дослідження іще містити елементи трансферу знань (knowledge transfer) та нарощування потенціалу (capacity building)? Наскільки наші колеги мають досвід співпраці зі Швейцарським національним науковим фондом, такі типи проєктів попередньо підтримувалися зазначеним фондом в рамках наукових досліджень. Наразі постає питання, чи в рамках даного конкурсу, який оцінюється двома сторонами, чи має такий тип проєктів право на існування?

Так, це має бути відображено в Плані дослідження.

10. Чи можуть бути включені до складу команди від української сторони колеги, які вже задіяні в інших проєктах НФДУ?

Так, можуть, подібних заборон не існує.

11. В умовах (розділ ІІІ та п.2.1) вказано, що “заявки мають бути спільно підготовлені швейцарськими та українськими учасниками”, “заявки, подані лише до одного з двох фондів, не будуть розглядатися”. Чи означає це, що український колектив повинен обов’язково шукати співавторів зі складу швейцарської сторони і узгоджувати з ними план дослідження? Чи достатньо сформувати пакет документів від колективу науковців українського ЗВО та надіслати її через автоматизовану систему Конкурс проєктів НФДУ?

Відповідно до умов конкурсу (Розділу ІІІ) заявки мають бути спільно підготовлені швейцарськими та українськими учасниками. Швейцарський учасник повинен подати заявку до ШННФ через електронну систему подачі заявок mySNF (www.mysnf.ch). Український учасник повинен подати заявку (українською та англійською мовами) до НФДУ через автоматизовану систему “Конкурс проєктів НФДУ” (https://grants.nrfu.org.ua). Заявки, подані лише до одного з двох фондів, не будуть розглядатись.

12. Якщо установа не має контактів зі швейцарскою стороною, то подавати проєкти на Конкурс ми не можемо? Чи є варіант, що ми подаємо проєкт на Конкурс, а швейцарська сторона можливо нас сама обере?

На жаль, варіанту що швейцарська сторона обере Вас сама немає. Відповідно до Умов конкурсу розділу ІІ п.2.1. Кожен спільний проєкт, що подається для участі в Конкурсі, повинен мати щонайменше одного основного заявника зі Швейцарії та одного основного заявника з України; проєкт реалізується під керівництвом цих провідних вчених зі швейцарської та української сторони відповідно.

13. В конкурсі кожної сторони учасники можуть бути з різних інституцій, чи тільки з однієї? 

Виконавці проєкту мають працювати у закладах вищої освіти або науково-дослідних установах за основним місцем роботи з навантаженням не менше 75%. Вчені мають бути всі з установи від якої подається заявка.

14. Прошу прояснити ситуацію із проєктами поданими на конкурс 2021. Якщо проєкт вважається відхиленим, його ідеї та положення можна використовувати в інших проєктах?

Відповідно до умов конкурсу Розділу ІІ п.2.2 Проєкт, поданий для участі у Конкурсі, не може бути одночасно поданий для участі в іншому конкурсі з метою отримання фінансування, а також у разі, коли такий проєкт фінансується чи фінансувався з будь-яких інших джерел. Ідеї та положення відхіленого проєкту можна використовувати на інші конкурси.

15. Текстом “Залучення української юридичної особи-партнера до реалізації проєкту за цим Конкурсом не передбачається” мається на увазі, що в запиті не може бути декілька організацій, наприклад наукова установа та Вищий навчальний заклад?

Брати участь у спільному конкурсі проєктів з виконання наукових досліджень (розробок) “Спільні українсько-швейцарські проєкти з виконання наукових досліджень: Конкурс проєктів 2023” може в одній заявці одна науково-дослідна установа або заклад вищої освіти з української сторони. Партнерів умовами конкурсу не передбачено.

16. Докторант вважається як один із двох науковців чи як аспірант?

Членами команди проєкту (авторами проєкту) можуть бути вчені, які працюють у закладах вищої освіти або науково-дослідних установах, що подають заявки на Конкурс.
Такі вчені: 1) працюють за основним місцем роботи з навантаженням не менше 75% на відповідній посаді у закладах вищої освіти або науково-дослідних установах; 2) є аспірантами або докторантами, які навчаються на денній формі або за дуальною формою. Докторант вважається як один із науковців.

17. Чи можна в ході проекту залучати інших науковців до проекту, якщо хтось з учасників більш не має наміру/можливості приймати участь у проекті (у військовий час важко давати гарантії, тим паче у східній частині країни)?

Такі питання розглядаються як офіційне звернення від установи грантоотримувача Науковою радою НФДУ.

18. У ході підготовки заявки для участі у конкурсі “Спільні українсько-швейцарські проєкти з виконання наукових досліджень: Конкурс проєктів 2023” виникли запитання щодо подачі матеріалів. Згідно з умовами конкурсу українською стороною подається план дослідження, а у автоматизованій системі Нацфонду наразі відсутній модуль для подачі відповідного файла. Поясніть, будь ласка, як завантажується цей документ.

В заявці на одержання грантової підтримки в Розділі І п. 15 Скановані документи PDF файли:
1. План дослідження англійською мовою (має відповідати структурі, зазначеній в умовах Конкурсу, та є ідентичним до плану дослідження, який подається швейцарською стороною через myNSF). Так, радимо Вам ознайомитись із Рекомендаціями щодо заповнення Заявки на отримання грантової підтримки. Для отримання допомоги з технічних питань просимо звертатись на електронну адресу: support@nrfu.org.ua.

19. Яка має бути кількість науковців у колективі зі швейцарської сторони ?

Такого обмеження в умовах спільного конкурсу немає.

20. Чи потрібно перекладати опис проекту українською мовою?

Короткий опис проєкту заповнюється (українською та англійською мовами, до 5000 знаків кожною). Останній абзац обов’язково має включати стисле обґрунтування відповідності проєкту меті, тематиці та умовам, а також зазначення відсутності в роботі відомостей, зміст яких становить державну таємницю (згідно з Законом України “Про державну таємницю”).

21. У правилах зазначено, що член команди має працювати за основним місцем роботи з навантаженням не менше 75% на відповідній посаді у закладах вищої освіти або науково-дослідних установах. Якщо член команди працює на 0,5 ставки доцента і 0,5 ставки фахівцем, це підходить?

Ні, не можна. Відповідно до умов конкурсу членами команди проєкту (авторами проєкту) можуть бути вчені, які працюють за основним місцем роботи з навантаженням не менше 75% на відповідній посаді у закладах вищої освіти або науково-дослідних установах; є аспірантами або докторантами, які навчаються на денній формі або за дуальною формою.

22. Серед документів, що повинні подаватись на конкурс, вказано: “Згода керівника організації/установи (заявника) на виконання проєкту (українською та англійською мовами) із підтвердженням того, що проєкт не містить інформації, яка становить державну таємницю, та того, що всі автори проєкту перебувають в Україні, за формою”. Чи йде тут мова про те, що НА МОМЕНТ ПОДАЧІ проєкту автори мають перебувати в Україні? Чи тут йде мова, що на момент старту проєкту, у разі його проходження, члени української команди мають перебувати в Україні? У звʼязку з цим також виникає питання, чи можуть брати участь в конкурсі науковці, що зараз мають постійне місце роботи в українському закладі вищої освіти, але наразі перебувають на стажуванні/ у мобільності за кордоном? Якщо відповідь ствердна, то як у згаданій “Згоді керівника” слід змінити фразу наприкінці “Усі автори проєкту перебувають в Україні”?

Відповідно до умов, Конкурс орієнтований на вчених, які наразі перебувають в Україні. Якщо вчений на момент підписання договору буде перебувати в Україні, то він може брати участь в конкурсі.

23. Щодо аспіранту. Чи має бути будь хто з авторів науковим керівником аспіранта? Чи може бути аспірант з іншої установи, в якій він проходить навчання? Особливо у випадку, якщо в установі, яка подає проєкт, немає власної аспірантури. План і детальний опис проєкту, це різні документи?

Ні, такої умови не існує. Аспірант не може бути з іншої установи або ЗВО України. Команда виконавців проєкту може і не включати аспіранта. Детальний опис проєкту є складовою Плану дослідження, а також одним із розділів Заявки на отримання грантової підтримки.

АРХІВИ

  • Архів питань за конкурсом 2022.02 “Кембридж – НФДУ 2022. Індивідуальні гранти на проведення досліджень (розробок) для українських вчених (за підтримки Кембриджського університету, Велика Британія)”: завантажити
  • Архів питань за конкурсом 2022.01 “Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди”: завантажити
  • Архів питань за конкурсами 2021.02 “Передові дослідження в галузі математичних, природничих і технічних наук” та 2021.03 “Людина, суспільство, наука перед сучасними викликами: інноваційні дослідження в суспільно-гуманітарній сфері”: завантажити
  • Архів питань за конкурсом 2021.01 “Наука для безпеки і сталого розвитку України”: завантажити
  • Архів питань за конкурсами 2020 року: завантажити.