Головна > Грантоотримувачам > Поширені запитання

Поширені запитання

Конкурс 2022.01 “Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди”


1. Чи можуть брати участь виконавці проєктів-переможців у конкурсах 2020.02 “Підтримка досліджень молодих та провідних учених” та 2021.01 “Наука для безпеки і сталого розвитку України”?

Відповідно до пункту 2.1. розділу ІІ умов конкурсу 2022.01 “Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди” одна фізична особа не може бути представлена у заявці на цей конкурс, якщо вона вже є членом колективу авторів проєкту-переможця (незавершеного та/або нерозпочатого) іншого конкурсу НФДУ.
Оскільки грантова підтримка проєктів-переможців за конкурсами 2020.02 “Підтримка досліджень молодих та провідних учених” та 2021.01 “Наука для безпеки і сталого розвитку України” призупинена, виконавці проєктів-переможців цих конкурсів не мають права брати участь у конкурсі 2022.01 “Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди”.

2. Чи можуть брати участь виконавці проєктів, які є в заявці на нерозпочаті конкурси 2021.03 “Людина, суспільство, наука перед сучасними викликами: інноваційне дослідження в суспільно-гуманітарній сфері” та 2021.02 “Передові дослідження в галузі математичних, природничих і технічних наук”? 

Конкурси 2021.02 “Передові дослідження в галузі математичних, природничих і технічних наук” та 2021.03 “Людина, суспільство, наука перед сучасними викликами: інноваційне дослідження в суспільно-гуманітарній сфері” нерозпочаті та переможців не визначено. У зв’язку з цим, учасники цих конкурсів мають право брати участь у конкурсі 2022.01 “Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди”.

3. Яка тривалість реалізації проєктів у 2023 – 2024 рр., що будуть відібрані за результатами конкурсу 2022.01 “Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди”?

Тривалість реалізації проєктів, що передбачається у 2023-2024 рр. складає два проміжних етапи:
– перший проміжний етап реалізації проєкту;
– другий (заключний) проміжний етап реалізації проєкту.
Планування тривалості проміжних етапів реалізації проєкту на 2023-2024 рр. має здійснюватись з урахуванням визначених строків опрацювання звітної документації, яка надається грантоотримувачем для підтвердження виконання першого етапу реалізації проєкту та другого (заключного) етапу реалізації проєкту (14 календарних днів з дати завершення відповідного проміжного етапу реалізації проєкту).
Початок реалізації проєктів планується з серпня 2023 року і до середини грудня 2023 року (4.5 місяці); реалізація проєктів у 2024 р. з березня по початок грудня (9 місяців).
Зверніть увагу, початок реалізації проєктів здійснюватиметься з урахуванням та у відповідності до бюджетних надходжень у відповідному році.
Запланована у заявці тривалість проміжних етапів реалізації проєкту на 2023-2024 рр. може бути скоригована на момент укладання договору про виконання наукового дослідження і розробки за рахунок грантової підтримки з урахуванням та у відповідності до бюджетних надходжень у відповідному році.

4. Де саме на сайті НФДУ розміщені форми необхідних документів, які потрібні для подачі конкурсної заявки за конкусом 2022.01 “Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди”?

Форми необхідних документів, які потрібні для подачі конкурсної заявки можна знайти на сайті НФДУ, розділ “Оголошені конкурси”, далі обираєте лінк – конкурс «Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди», натискаєте на “Умови конкурсу «Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди» у розділах ІІІ та ХI.
Одночасно, звертаємо увагу, що форми CV та анкети знаходяться у пунктах 2.2. та 2.3. розділу ІІ умов конкурсу «Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди».

5. Чи мають право подавати заявки на участь у конкурсі 2022.01 “Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди” ЗВО/наукові установи приватної форми власності, громадські організації, що створені відповідно до законодавства України? 

Учасниками конкурсу 2022.01 “Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди” (установа (організація), від імені якої подається заявка на одержання грантової підтримки, можуть бути заклади вищої освіти та наукові установи державної форми власності.

6. Відсутність технічної можливості для заповнення заявки або інші питання технічного характеру.

Для отримання допомоги з технічних питань просимо звертатись на електронну адресу: support@nrfu.org.ua

7. На кого адресується лист підтримки зі сторони юридичної особи, яка зацікавлена у впровадженні результатів реалізації проєкту?

Відповідно до умов конкурсу “Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди”, одним із документів який подається учасником конкурсу в електронній системі та у паперовому вигляді є лист підтримки проєкту зі сторони юридичної особи, яка зацікавлена у впровадженні результатів реалізації проєкту (українською мовою, скан-копія). Лист підтримки оформлюється офіційним листом, який має містити відповідні вимоги, які зазначені в умовах конкурсу та адресується установі, від імені якої подається заявка на одержання грантової підтримки від організації, яка зацікавлена у впровадженні результатів реалізації проєкту.

8. Чи обов’язковим є залучення молодого вченого саме з основної організації (тобто організації, від імені якої подається заявка на одержання грантової підтримки)? 

Згідно п.2.1 розділу ІІ умов конкурсу “Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди” подавати заявки мають право колективи авторів проєкту (науковий керівник та виконавці) у складі від 6 до 15 дослідників. Кількість молодих учених у складі колективу авторів не може бути меншою за 2 особи при колективі авторів від 6 до 10 осіб включно, меншою за 3 особи при колективі авторів від 11 до 15 осіб включно. Колектив (автори проєкту) може складатися із вчених, які представляють одну установу (організацію), а також із вчених, які працюють у різних установах (організаціях), відповідно, молодий вчений не обов’язково має перебувати у трудових відносинах з установою (організацією), від імені якої подається заявка на одержання грантової підтримки.

9. Скільки статей 1 і 2 квартилів повинно бути у наукового керівника проєкту з математичних, природничих, технічних, біологічних, аграрних та медичних наук для подачі заявки на одержання грантової підтримки конкурсу “Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди”? 

Відповідно до умов конкурсу “Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди” науковий керівник проєкту з математичних, природничих, технічних, біологічних, аграрних та медичних наук повинен мати наукові публікації у періодичних виданнях, що індексуються Scopus чи WoS та відповідати 6-ти і більше критеріям у анкеті відповідності наукового керівника проєкту в галузі математичних, природничих, біологічних, аграрних та медичних наук. Відповідно до цієї норми, науковому керівнику проєкту достаньо мати принаймні 2 статті у журналах, що індексуються Scopus чи WoS. Також, звертаємо увагу, що при заповненні п.1 анкети відповідності наукового керівника проєкту в галузі математичних, природничих, біологічних, аграрних та медичних наук, науковому керівнику потрібно зазначити наукові публікації 1 та 2 квартилів за пошуковою системою Scimago за останні 3 календарні роки.

10. Чи можуть декілька установ (організацій) одночасно брати участь у проєкті конкурсу “Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди”?

Відповідно до умов конкурсу “Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди” заявка на одержання грантової підтримки подається від однієї установи (організації).
Звертаємо увагу, що колектив може складатися із вчених, які представляють одну установу (організацію), а також із вчених, які працюють у різних установах (організаціях).

11. Чи може іноземна організація (установа), яка зацікавлена у впровадженні результатів реалізації проєкту надавати лист підтримки?

Оскільки, фінансування проєктів відбувається за кошти державного бюджету України, іноземна організація (установа) не може надавати лист підтримки проєкту.

12. Чи всі учасники проєкту повинні реєструватися у системі АС “Конкурс проєктів НФДУ”, чи тільки керівник проєкту?

Згідно умов конкурсу “Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди” для подачі заявки науковий керівник та виконавці проєкту мають пройти процедуру попередньої реєстрації на офіційному веб-сайті Фонду. Ідентифікація особи, яка подає заявку, здійснюється під час реєстрації шляхом використання кваліфікованого електронного підпису.

13. Чи однакова форма CV для керівника і для виконавців при подачі заявки на одержання грантової підтримки?

Відповідно до умов конкурсу “Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди” форма CV розроблена та обов’язкова для наукового керівника проєкту, виконавці проєкту можуть подавати CV у довільній формі.

14. Як заповнити поле “Володіння іноземними мовами” у CV наукового керівника у разі відсутності документа, що підтверджує рівень володіння іноземної мови?

Відповідно до умов конкурсу “Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди” поле у CV наукового керівника обов’язкове для заповнення, тому потрібно зазначити рівень володіння іноземної мови з приміткою щодо відсутності підверджуючих документів.

15. Чи можна залучати виконавців за договором ЦПХ? 

У разі залучення виконавця(ів) проєкту на засадах договору(ів) цивільно-правового характеру, розмір виплачуваної йому (їм) грошової винагороди визначається відповідно до вимог чинного бюджетно-трудового законодавства України, з урахуванням усталеної практики, яка склалася в установі грантоотримувача та середньогалузевих значень вартості виконання подібних робіт. Враховуючи надане статтею 36 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» від 26.11.2015 р. № 848-VIII (зі змінами) Фонду як грантонадавачу право на визначення параметрів оплати праці наукових працівників, які виконують науково-дослідні роботи за контрактом за рахунок коштів гранту, додатково звертаємо увагу, що всі відомості переможцями конкурсу вносяться до таблиці. Таблиця має характеризувати найменування виконавця, загальну та середньомісячну винагороду виконавця за договором ЦПХ, конкретну назву робіт (послуг) та їх кількісні параметри.

Конкурс 2022.02 “Кембридж – НФДУ 2022. Індивідуальні гранти на проведення досліджень (розробок) для українських вчених (за підтримки Кембриджського університету, Велика Британія)”


1. Чи може брати участь в конкурсі 2022.02 «Кембридж – НФДУ 2022. Індивідуальні гранти на проведення досліджень (розробок) для українських вчених (за підтримки Кембриджського університету, Велика Британія)» колектив науковців чи лише одна особа?

Відповідно до п.2.1. розділу ІІ умов конкурсу «Кембридж – НФДУ 2022. Індивідуальні гранти на проведення досліджень (розробок) для українських вчених (за підтримки Кембриджського університету, Велика Британія)» учасники конкурсу подають заявку на одержання грантової підтримки виключно індивідуально, звертаємо увагу, що
виконавець є науковим керівником проєкту.

2. Чи може брати участь у конкурсі 2022.02 «Кембридж – НФДУ 2022. Індивідуальні гранти на проведення досліджень (розробок) для українських вчених (за підтримки Кембриджського університету, Велика Британія)» особа, яка працює в установі, що частково або повністю пошкоджена та потребує відновлення (ремонту)?

Конкурс 2022.02 «Кембридж – НФДУ 2022. Індивідуальні гранти на проведення досліджень (розробок) для українських вчених (за підтримки Кембриджського університету, Велика Британія)» спрямований на підтримку українських вчених, які постраждали внаслідок військової агресії рф. До цієї категорії відносяться вчені, які підпадають хоча б під один із таких критеріїв:
1. Установа, у якій працює вчений за основним місцем роботи, евакуйована з постійного місця знаходження (ЗВО або наукові установи з адміністративно-територіальних одиниць України, на території яких вони не можуть здійснювати свою діяльність, і тимчасово переміщені до адміністративно-територіальних одиниць України, на території яких можуть здійснювати свою діяльність в повному обсязі, станом на дату оголошення Конкурсу). Підтверджується офіційним листом за підписом керівника ЗВО або наукової установи.
2. Приміщення ЗВО або наукової установи (частково) зруйновані внаслідок обстрілів, бомбардувань, інших військових дій, і потребують ремонту або відбудови. Підтверджується офіційним листом за підписом керівника ЗВО або наукової установи.
3. Вчений має статус внутрішньо переміщеної особи в результаті військової агресії росії, підтверджений відповідною довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
Звертаємо увагу на те, що в довідці від керівника установи має бути зазначено “зруйнована” або “частково зруйнована”, а не “пошкоджена/частково пошкоджена”.

3. Відсутність технічної можливості для заповнення заявки або інші питання технічного характеру.

Для отримання допомоги з технічних питань просимо звертатись на електронну адресу: support@nrfu.org.ua

4. Чи є рекомендовані загальні напрями досліджень у сфері соціально-гуманітарних наук для виконання індивідуальних проєктів?

Відповідно до п.1.3. та п.1.4. умов конкурсу “Кембридж – НФДУ 2022. Індивідуальні гранти на проведення досліджень (розробок) для українських вчених (за підтримки Кембриджського університету, Велика Британія)” тематика конкурсу охоплює широке коло фундаментальних і прикладних проблем в усіх галузях наук, пов’язаних із розв’язанням найбільш актуальних наукових завдань, націлених на технологічний, економічний, соціальний, культурний поступ України.
Звертаємо увагу, що тематика проєктів має відповідати принаймні одному з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки (у відповідності до статті 3 Закону України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”) та тематичним напрямам Конкурсу (враховуючи зміни, внесені до законів України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки” та “Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні”, на підставі Закону України від 1 лютого 2022 № 2031-IX “Про внесення змін до деяких законів України щодо пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності”).

5. Чи можна взяти участь в обох конкурсах “Кембридж – НФДУ 2022. Індивідуальні гранти на проведення досліджень (розробок) для українських вчених (за підтримки Кембриджського університету, Велика Британія)” та “Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди”?

Взяти учать можна у двох конкурсах, оголошених НФДУ в 2022 році.
Однак, звертаємо увагу, що вчений не може брати участь більше ніж у двох проєктах, які одночасно фінансуються за рахунок коштів НФДУ.

6. Чи може взяти участь у конкурсі особа, яка має довідку переміщеної особи, видану у 2014 році? 

Відповідно до розділу ІІ умов конкурсу “Кембридж – НФДУ 2022. Індивідуальні гранти на проведення досліджень (розробок) для українських вчених (за підтримки Кембриджського університету, Велика Британія)” учасниками конкурсу можуть бути вчені, які безпосередньо постраждали від воєнних дій в Україні у 2022 році, таким чином, відповідна довідка має бути датованою не раніше 24.02.2022 р.

7. Як заповнювати Кошторис, який містить обсяг фінансування, необхідний для отримання грантової підтримки відповідно до п. 3.6 Заявки?

В Кошторисі витрат заповнюються лише статті «Оплата праці», «Нарахування на оплату праці» та «Разом витрати», суми яких вказуються в національній валюті України, тобто в гривнях. В статті «Разом витрати» вказується загальний обсяг фінансування проєкту (еквівалент 12000 євро у національній валюті України), що складається із суми обсягів коштів за статтями «Оплата праці» та «Нарахування на оплату праці». Нарахування на оплату праці розраховується виходячи із ставки 22 % на суму оплати праці.
Враховуючи, що наразі неможливо точно визначити обмінний курс євро, який використовуватиметься при підписанні договору, а також при наявності технічних, арифметичних та інших не суттєвих помилок, при підписанні договору із переможцями конкурсу в Кошторис витрат (у разі потреби) передбачена опційність внесення відповідних коректив.

АРХІВИ

  • Архів питань за конкурсами 2021.02 “Передові дослідження в галузі математичних, природничих і технічних наук” та 2021.03 “Людина, суспільство, наука перед сучасними викликами: інноваційні дослідження в суспільно-гуманітарній сфері”: завантажити
  • Архів питань за конкурсом 2021.01 “Наука для безпеки і сталого розвитку України”: завантажити
  • Архів питань за конкурсами 2020 року: завантажити.