Головна > Грантоотримувачам > Поширені запитання

Поширені запитання

Конкурс “Наука для безпеки і сталого розвитку України”


 1. Чи можуть бути залучені студенти в команду?

Колектив може складатися з науковців, які представляють одну установу (організацію), а також із науковців, які працюють у різних установах (організаціях). Одна фізична особа не може бути представленою більше ніж в одній заявці, поданій на цей конкурс. Студент не може бути залучений до проєкту.

 1. Чи можна здійснити модернізацію існуючого обладнання для виконання проєкту?

Так, якщо це обладнання буде використовуватись для реалізації проєкту.

 1. У скількох проєктах може брати участь одна особа?

Одна фізична особа не може бути представлена більше, ніж в одній заявці, поданій на цей конкурс. Одна фізична особа не може бути представлена більше, ніж у двох проєктах, які є переможцями у конкурсах Фонду та фінансуються за рахунок грантової підтримки Фонду.

 1. Чи можна закупати кондиціонери в робочі приміщення виконавців?

Усі видатки повинні бути пов’язані виключно з реалізацією проєкту, з його науковою складовою. Кошти грантонадавача не можуть бути використані на покращення умов праці грантоотримувача.

 1. Чи може одна особа бути виконавцем одного проєкту і залучатися як субвиконавець тимчасово до виконання іншого?

Ні, одна особа може бути залучена лише у складі одного колективу, що працює над проєктом.

Ні, експлуатаційні витрати повинні бути пов’язані з реалізацією проєкту.

 1. До яких витрат можна віднести придбання ліцензії програмного забезпечення?

До статті витрат “Інші витрати”.

 1. Чи буде оголошено в цьому році ще один конкурс проєктів?

Так, слідкуйте за новинами на сайті та на офіційній сторінці Фонду у Facebook.

 1. Чи можуть бути включені в команду науковці з європейських університетів?

Членом команди дослідників може бути вчений за умови, якщо він не працює за кордоном за основним місцем роботи та не отримує заробітну плату більше 3-х місяців упродовж одного року.

 1. Чи можна віднести поточний ремонт в експлуатаційні витрати?

Ні, поточний ремонт не відноситься до експлуатаційних витрат, пов’язаних із реалізацією проєкту.

 1. Як процедура тендерної закупки програмного забезпечення у фірми за кордоном?

Згідно з чинним бюджетним законодавством України. Рекомендуємо на етапі формування заявки звернутись до відповідних структурних підрозділів Вашої установи/організації.

 1. Чи можна при реєстрації для аспірантів вказувати публікації наукового керівника?

Так, можна за умови відсутності особистої публікації самого аспіранта. Тоді у CV аспіранта зазначається цей факт.

 1. Чи може бути експертом особа, яка була експертом минулого року?

Так, може.

 1. Договір із організацією-субвиконавцем має бути оформлений уже на момент подання заявки чи може бути оформлений пізніше, до моменту оформлення договорів?

Договір із субвиконавцем укладається після підписання договору з переможцями конкурсу про надання грантової підтримки.

 1. Чи є обмеження щодо форми оплати праці виконавців проєкту та допоміжного персоналу (лише оплата праці згідно з тарифною сіткою, премією, договором ЦПХ тощо)?

Оплата праці наукового керівника та виконавців проєкту визначається відповідно до чинного законодавства України та діючої системи оплати праці в установі учасника конкурсу/грантоотримувача з врахуванням обсягу та складності виконуваних завдань та має бути обґрунтуваною. При плануванні витрат на оплату праці необхідно враховувати методичні рекомендації щодо планування витрат за заявкою на одержання грантової підтримки та договором про виконання наукового дослідження і розробки за рахунок грантової підтримки Національного фонду досліджень України. Крім того, існує обмеження у випадку, коли керівник або виконавець є задіяним у реалізації більш ніж одного проєкту, які фінансуються НФДУ: сукупна щомісячна оплата праці не може перевищувати 10 мінімальних заробітних плат в Україні, установлених на початок року, в якому здійснюється відповідна виплата.

 1. Чи можуть в складі команди бути технічні помічники, які не зареєстровані на сайті НФДУ? Чи такі помічники обов’язково мають бути в складі команди?

Умовами цього конкурсу не передбачається залучення допоміжного персоналу (технічні працівники) без зазначення їх даних. Усі виконавці мають бути зазначені у заявці. Окрім цього, подавати заявки на одержання грантової підтримки (заявка) мають право колективи авторів проєкту (науковий керівник та виконавці) у складі від 3 до 10 дослідників. Колектив може складатися з науковців, які представляють одну установу (організацію), а також із науковців, які працюють у різних установах (організаціях).

 1. Чи повинні субвиконавці реєструватися у системі і долучатися до заявки? Чи достатньо лише згоди організації субвиконавця у заявці?

До заявки додається згода організації субвиконавця. Виконавці проєкту, які працюють в організації-субвиконавці, індивідуально долучаються до заявки.

 1. Чи можна буде за кошти проєкту придбати комп’ютерну техніку?

Так, якщо її експлуатація безпосередньо пов’язана з реалізацією проєкту.

 1. Які є терміни етапів?

Етапи реалізації проєктів будуть визначені у процесі підписання договірної документації. Початок фінансування проєктів-переможців планується з березня 2022 року. Закінчення реалізації проєктів-переможців – грудень 2022 року. Рекомендуємо планувати два етапи тривалістю 4,5 місяці кожен (після кожного з проміжних етапів передбачається період прийняття звітності протягом двох тижнів кожен).

 1. Чи входять до 10 мінімальних зарплат надбавки за вчене звання та науковий ступінь?

Рекомендований максимальний розмір щомісячної оплати праці наукового керівника становить 10 мінімальний заробітних плат в Україні, встановлених на початок року, в якому здійснюється відповідна виплата. Він включає всі надбавки та доплати.

 1. Чи всі статті витрат може планувати субвиконавець?

Усі, крім статей витрат “Обладнання та устаткування”, “Витрати на виконання проєкту субвиконавцем” та “Інші витрати”.

 1. Чи можна планувати проведення конференцій і до якої статті витрат їх віднести?

Так, якщо витрати на проведення конференції безпосередньо відносяться до реалізації проєкту. Стаття витрат “Інші витрати”.

 1. Технічне обслуговування офісної техніки, зарядка картриджів, придбання паперу для бухгалтерської-фінансової служби можна віднести до експлуатаційних витрат?

Ні. Непрямі витрати – витрати, які прямо не пов’язані з проведенням НДР, але є необхідними для забезпечення повноцінного виконання НДР, які не можуть перевищувати 15% від загального обсягу статті витрат «Прямі витрати». До таких витрат можуть входити:

– оплата комунальних витрат, пов’язаних з виконання НДР;

– оплата експлуатаційних витрат, пов’язаних з виконання НДР;

– оплата праці та нарахування на оплату праці персоналу, зокрема, працівників фінансових служб, працівників юридичних служб тощо, які будуть задіяні в обслуговуванні договору про виконання наукового дослідження і розробки за рахунок грантової підтримки. Такі витрати можуть становити не більше 30% від загального обсягу статті витрат «Непрямі витрати».

Обсяг статті витрат «Непрямі витрати» має бути обґрунтованим.

 1. Чи потрібно між етапами планувати час на перевірку  Фондом документації?

Так, зазвичай термін перевірки складає 14 календарних днів після завершення кожного з проміжних етапів.

 1. Чи має бути якесь мотиваційне пояснення-обґрунтування для закупівлі того чи іншого обладнання на етапі подання заявки чи заключення договору?

Так, обґрунтування обов’язково повинно бути у заявці на участь у конкурсі.

 1. До яких витрат можна віднести закупівлю ліцензії програмного забезпечення?

Якщо програмне забезпечення не купується разом із обладнанням, стаття “Інші витрати”.

 1. Чи можна закладати у витрати публікацію у закордонному виданні?

Так, якщо ці публікації пов’язані з реалізацією проєкту.

 1. Якщо на оплату праці бухгалтера чи економіста можна запланувати не більше 30% від загального обсягу статті витрат «Непрямі витрати», а непрямі витрати не можуть перевищувати 15% від загального обсягу статті витрат «Прямі витрати», то оплата праці бухгалтера чи економіста буде становити 4,5% від загального обсягу «Прямих витрат»?

Так.

 1. Чи можна виконавців (окремих осіб) залучати до виконання лише окремих завдань, а не працевлаштовувати на весь період виконання проєкту?

Так, можна. Ця інформація має бути зазначена в детальному описі проєкту.

 1. Як можна точно за три роки визначати цінові пропозиції на обладнання і матеріали (ціни, номенклатура міняється, інфляція…)? Чи це потрібно при подачі заявки? Чи вже при оформленні договорів на кожен рік?

При подачі заявки вказуються прогнозовані ціни на обладнання та матеріали з урахуванням інфляції.

 1. Чи є форма договору із субвиконавцем?

Встановленої форми договору із субвиконавцем Фонд не надає. Такий договір заключається за формою, передбаченою конкретною установою/організацією, яка стає переможцем конкурсу.

 1. Чи можна до непрямих витрат включати працівників, що відповідають за тендерні процедури?

Можна включати оплату праці таких працівників.

 1. Чи можна включати в статтю “Інші витрати” корм для тварин?

Ні, “корма для тварин” відносять до статті витрат “Матеріали, необхідні для виконання робіт, крім обладнання та устаткування”, якщо вони безпосередньо пов’язані з реалізацією проєкту.

 1. Чи включаються до непрямих витрат 30 % на оплату праці нарахування 20 %?

Так, включаються.

 1. Чи можливе придбання обладнання без тендеру? Тендери можуть зайняти значну частину фінансового року.

Закупівля обладнання здійснюється відповідно до бюджетного законодавства України. Рекомендуємо звернутись до працівників, які відповідають за проведення закупівель у Вашій установі/організації.

 1. Де можна буде подивитись запис вебінару?

На ютуб каналі Фонду: https://www.youtube.com/watch?v=EwQzwBgfqAI

 1. Що входить до експлуатаційних витрат у статті “Непрямі витрати”?

Оплата експлуатаційних послуг, які безпосередньо пов’язані з реалізацією проєкту.

 1. До якої статті витрат віднести видання монографій, проведення конференцій, друк тез конференцій?

До статті “Інші витрати”, за умови, якщо вони безпосередньо пов’язані з реалізацією проєкту.

 1. Якщо виконавцем проєкту є співробітник іншої організації, але він працює над проєктом за договором ЦПХ в організації-виконавці, то чи можна такій людині відшкодувати витарати на відрядження?

Укладення договорів цивільно-правового характеру знаходиться в межах компетенції організації-виконавця.

 1. Чи роботу фінансиста необхідно зазначати на етапі подачі заявки із зазначенням прізвищ? Чи обов’язково зазначити прізвища у звіті?

Прізвищ не потрібно вказувати.

 1. При необхідності залучити до заявки особу, для оформлення тендерної документації закупівель і беручи до уваги, що це є єдиними непрямими видатками. Виходить що таке залучення є неможливим через відсоткове обмеження?

Оплата праці працівників фінансових служб буде становити 4,5% від загального обсягу статті витрат “Прямі витрати”.

 

 

Архів питань за попередніми конкурсами 2020 року – поширені запитання (архів).