Головна > Грантоотримувачам > Поширені запитання

Поширені запитання

2023.04 Наука для зміцнення обороноздатності України


1. Чи кожен з учасників проєкту має бути з науковим ступенем?

Науковий керівник та принаймні один автор проєкту повинні мати науковий ступінь,отриманий або визнаний в Україні, наукові публікації у періодичних виданнях, зокрема, тих, що індексуються Scopus чи WoS, та/або наукові монографії у відповідній галузі знань.

2. Чи повинен мати науковий ступень молодий вчений віком до 35 років?

Молодий вчений – вчений віком до 35 років включно, який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або вчений віком до 40 років включно, який має науковий ступінь доктора наук (враховується вік на момент подання заявки через АС “Конкурс проєктів НФДУ). Таким чином, молодий вчений може не мати науковий ступінь.

3. Чи можуть керівники інших установ бути в команді з 6 дослідників?

Обмеження щодо участі керівників установ умовами конкурсу не передбачено. Колектив (автори проєкту) може складатися із вчених, які представляють одну установу (організацію, підприємство), а також із вчених, які працюють у різних установах(організаціях, підприємствах).

За умовами конкурсу, подавати заявки мають право колективи авторів проєкту (науковий керівник та інші автори проєкту) у складі не менше 3 дослідників (науковий керівник та два автори проєкту). У заявці може бути передбачено залучення до виконання проєкту до 2 осіб допоміжного персоналу, в тому числі – молодих вчених та студентів, без зазначення їхніх прізвищ; такі особи не враховуються як члени колективу авторів проєкту.

Загальна кількість осіб, залучення яких до виконання проєкту передбачається заявкою (автори проєкту разом з допоміжним персоналом), не може перевищувати 6 осіб.

4. Який максимальний відсок від фінансування можна витратити на обладнання?

Обмежень щодо розміру статті витрат “Обладнання і устаткування” умовами конкурсу не передбачено.

5. Що буде підтвердженням участі в міжнародних конференціях, щодо пункту 7 анкети наукового керівника проєкту?

В анкеті відповідності наукового керівника проєкту зазначено, що факт має бути підтверджений скан-копією документа, активним лінком на офіційний сайт чи в інший доступний і надійний спосіб.

6. Чи потрібно завантажувати техніко-економічне обґрунтування необхідності придбання обладнання, якщо загальна вартість обладнання, що планується до закупівлі, складає понад 200 тис. грн, чи навести інформацію про це тільки в детальному описі проєкту?

Якщо проєктом передбачається придбання обладнання та устаткування вартістю понад 200 тис. грн за одиницю за рахунок грантової підтримки Фонду, до заявки додається документ, який містить детальне техніко-економічне обґрунтування необхідності такого придбання для виконання проєкту.

7. Чи має право колектив вчених, який подав заявку на конкурс “Спільні українсько-швейцарські проєкти з виконання наукових досліджень: Конкурс проєктів 2023”, подавати заявку на конкурс «Наука для зміцнення обороноздатності України» за іншою тематикою? Чи може бути керівником цих конкурсів одна особа?

Так, потенційно це можливо. Але просимо уважно ознайомитись із обмеженнями, наявними в умовах конкурсу 2023.04 “Наука для зміцнення обороноздатності України”, які стосуються обмежень участі щодо вчених, які на момент подачі заявки вже є виконавцями проєктів-переможців, а саме:

2023.04: “Одна фізична особа не може бути представленою більше ніж в одній заявці, поданій на цей Конкурс, та не може бути представлена у заявці на цей Конкурс, якщо вона вже є членом колективу авторів проєкту-переможця іншого конкурсу Фонду, фінансування якого триває або не розпочате через незавершену процедуру укладання договору з грантоотримувачем”.

8. Як завантажувати до системи файл pdf, що містить календарний план якщо цей документ відсутній для завантаження в розділі “Документи” заявки?

Календарний план (Сканований документи PDF файли) завантажується окремим файлом (це передбачено автоматизованою системою).

9. Чи має вчений за останні 3 календарні роки не менше ніж 6 статей (не більше 15 співавторів) в наукових виданнях, в яких обов’язково здійснюється незалежне анонімне рецензування, що підтверджується відомостями на сайті журналу чи правилами для авторів?” – враховуються тільки видання, що індексуються міжнародними наукометричними базами, чи також і фахові видання України? І чи враховуються Scopus публікації типу “Conference paper”, де здійснюється незалежне анонімне рецензування?

Враховуються будь-які видання, в яких обов’язково здійснюється незалежне анонімне рецензування.

10. Чи можливо залучити іншу компанію в якості співвиконавця?

Залучення партнера/партнерів (в старій термінології “субвиконавця”) до формування заявки (виконання проєкту) умовами цього конкурсу не передбачається. При цьому умовами конкурсу передбачено можливість залучення до формування заявки (виконання проєкту) вчених, які представляють одну установу (організацію, підприємство), а також із вчених, які працюють у різних установах (організаціях, підприємствах).

 

2023.03 Передова наука в Україні


1. Якщо молодий вчений (аспірант) навчається в аспірантурі в іншій установі, чи ми можемо включати його/її як автора проєкту? 

Ви можете включати його як аспіранта з іншої установи. Умовами конкурсу передбачено можливість залучення до виконання проєкту представників як установи, яка подає заявку, так і інших установ. 

2. Щодо кількості авторів проєкту: максимальна кількість авторів у колективі становить 7 або 6 авторів включно з науковим керівником?

Умовами конкурсу передбачається подання заявок від колективу максимум з 7 вчених (1 науковий керівник та 6 інших авторів).

3. Чи є працівники фінансових, юридичних служб тощо, які будуть задіяні в обслуговуванні Договору, допоміжним персоналом?

Ні, це адміністративний персонал, який рахується окремо відповідно до наявних коштів за статтею витрат “Непрямі витрати”. Умовами конкурсу передбачено залучення до двох здобувачів вищої освіти ІІ рівня в якості допоміжного персоналу (без їхньої персоналізації на момент подання заявки).

4. Від нашого університету на конкурси проєктів (2021 року) «Передові дослідження в галузі математичних, природничих і технічних наук» та «Людина, суспільство, наука перед сучасними викликами: інноваційні дослідження в суспільно-гуманітарній сфері» було подано декілька заявок. Усі вони пройшли перший етап відбору (відповідність формальним ознакам), але у зв’язку із початком повномасштабної війни подальше проведення конкурсу було припинене. Підкажіть, будь ласка, чи могли б ми подати на новий конкурс ті ж або дещо скориговані теми?

Так, такі автори мають прави брати участь у конкурсі. Свої оновлені заявки на одержання грантової підтримки вони можуть подавати на конкурси проєктів з виконання наукових досліджень і розробок, оголошені Фондом у 2023 році, у разі їх відповідності тематичним напрямкам та обов’язкового дотримання Умов нових конкурсів.

5. Чи виконавці/автори проєкту мають заповнити СV точно за формою CV для наукового керівника?

Ні, інші автори проєктів можуть заповнювати CV не за формою, передбаченою для наукового керівника проєкту.

6. Чи мають виконавці (автори) проєкту заповнювати Анкету наукового керівника.

Анкету наукового керівника заповнює виключно науковий керівник проєкту.

7. Чи обов’язково просити відділ кадрів зазначати в довідці з місця роботи керівника проєкту те, що він працює в інституті за основним місцем роботи? Чи достатньо зазначити, що він працює на 1.0 ставки?

Науковим керівником проєкту має бути вчений, який працює за основним місцем роботи в організації/установі, що подає заявку на участь в конкурсі. Законодавство України на даний час не містить обмежень щодо роботи за сумісництвом на 0,5 ставки. Тому зазначення того факту, науковий керівник проєкту працює в організації/установі за основним місцем роботи, є обов’язковим.

8. У пункті 10 анкети наукового керівника (біологічні науки) можуть розглядатися патенти, що подані на реєстрацію (присутнє документальне підтвердження та номер заявки) як критерій відповідності, чи тільки такі, які вже зареєстровані?

В анкеті наукового керівника має зазначатись наявність патентів в розумінні патенту як охоронного документу, що засвідчує пріоритет, авторство і права на винахід (корисну модель), тобто мають зазначатись отримані патенти.

9. Чи можуть брати участь у конкурсі проекти не з фундаментальних, а з прикладних наукових досліджень.

Ні, на цей конкурс можуть подаватись виключно проєкти з виконання фундаментальних досліджень.

10. Якщо автором проекту є молодий вчений (віком до 35 років), не аспірант, а співробітник організації, чи зобов’язаний він мати вчений ступінь?

Усі автори проєкту повинні мати науковий ступінь (крім аспірантів), отриманий або визнаний в Україні, наукові публікації у періодичних виданнях, що індексуються Scopus чи WoS (окрім аспірантів).

 

АРХІВИ

  • Архів питань за конкурсом 2023.01 “Спільні українсько-швейцарські проєкти з виконання наукових досліджень: Конкурс проєктів 2023”: завантажити 
  • Архів питань за конкурсом 2022.02 “Кембридж – НФДУ 2022. Індивідуальні гранти на проведення досліджень (розробок) для українських вчених (за підтримки Кембриджського університету, Велика Британія)”: завантажити
  • Архів питань за конкурсом 2022.01 “Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди”: завантажити
  • Архів питань за конкурсами 2021.02 “Передові дослідження в галузі математичних, природничих і технічних наук” та 2021.03 “Людина, суспільство, наука перед сучасними викликами: інноваційні дослідження в суспільно-гуманітарній сфері”: завантажити
  • Архів питань за конкурсом 2021.01 “Наука для безпеки і сталого розвитку України”: завантажити
  • Архів питань за конкурсами 2020 року: завантажити.