Дирекція Фонду

ПОЛОЦЬКА

Ольга Олександрівна

виконавчий директор Національного фонду досліджень України
ГУБАР

Сергій Іванович

перший заступник виконавчого директора Національного фонду досліджень України
КУЛІКОВ

Олександр Петрович

заступник виконавчого директора Національного фонду досліджень України

 

Дирекція Фонду є виконавчим органом Фонду, який очолює виконавчий директор.

Дирекція Фонду:

 • здійснює науково-організаційну діяльність, спрямовану на методичне, організаційне і фінансове забезпечення підтримки конкурсних фундаментальних, прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок ;
 • подає науковій раді Фонду пропозиції щодо розроблення та підтримки основних напрямів наукової діяльності, окремих програм і проєктів та їх фінансування;
 • забезпечує технічну та організаційну підтримку проведення та організації конкурсів Фондом;
 • здійснює правове, організаційне, документальне, інформаційне, експертно-аналітичне, фінансове і матеріально-технічне забезпечення діяльності Фонду;
 • створює і підтримує базу даних наукових досліджень та розробок, що фінансуються або фінансувалися Фондом;
 • розробляє порядок формування та використання коштів Фонду.
 • готує матеріали та організовує засідання наукової ради Фонду.

 

Виконавчий директор Фонду:

 • організовує роботу дирекції Фонду, приймає рішення з питань поточної діяльності Фонду та забезпечує виконання рішень наукової ради Фонду;
 • представляє Фонд у Національній раді з питань розвитку науки і технологій, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, у міжнародних відносинах, а також у відносинах з іншими  юридичними і фізичними особами, видає доручення на вчинення юридичних дій від імені Фонду;
 • звітує перед науковою радою Фонду про діяльність дирекції Фонду з питань, що належать до компетенції наукової ради Фонду;
 • бере участь з правом дорадчого голосу у роботі наукової ради Фонду.

8 липня 2020 року Кабінетом Міністрів України прийнято рішення про призначення виконавчим директором Фонду Полоцьку Ольгу Олександрівну.

error: Дані захищено!!