Дирекція Фонду

ПОЛОЦЬКА Ольга Олександрівна

Виконавчий директор Національного фонду досліджень України

КУЗНЕЦОВ Андрій Олегович

Перший заступник виконавчого директора з питань грантової підтримки

ЗАЙЦЕВ Володимир Миколайович

Заступник виконавчого директора з загальних питань

Дирекція Фонду є виконавчим органом Фонду, який очолює виконавчий директор.

Дирекція Фонду:

 • здійснює науково-організаційну діяльність, спрямовану на методичне, організаційне і фінансове забезпечення підтримки конкурсних фундаментальних, прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок ;
 • подає науковій раді Фонду пропозиції щодо розроблення та підтримки основних напрямів наукової діяльності, окремих програм і проєктів та їх фінансування;
 • забезпечує технічну та організаційну підтримку проведення та організації конкурсів Фондом;
 • здійснює правове, організаційне, документальне, інформаційне, експертно-аналітичне, фінансове і матеріально-технічне забезпечення діяльності Фонду;
 • створює і підтримує базу даних наукових досліджень та розробок, що фінансуються або фінансувалися Фондом;
 • розробляє порядок формування та використання коштів Фонду.
 • готує матеріали та організовує засідання наукової ради Фонду.

Виконавчий директор Фонду:

 • організовує роботу дирекції Фонду, приймає рішення з питань поточної діяльності Фонду та забезпечує виконання рішень наукової ради Фонду;
 • представляє Фонд у Національній раді з питань розвитку науки і технологій, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, у міжнародних відносинах, а також у відносинах з іншими  юридичними і фізичними особами, видає доручення на вчинення юридичних дій від імені Фонду;
 • звітує перед науковою радою Фонду про діяльність дирекції Фонду з питань, що належать до компетенції наукової ради Фонду;
 • бере участь з правом дорадчого голосу у роботі наукової ради Фонду.

8 липня 2020 року Кабінетом Міністрів України прийнято рішення про призначення виконавчим директором Фонду Полоцьку Ольгу Олександрівну.

Контакти:

email: nrfu@nrfu.org.ua

тел.: (044) 298 16 29 – приймальня