Дирекція Фонду

ПОЛОЦЬКА Ольга Олександрівна

Виконавчий директор Національного фонду досліджень України

PolotskaOO@nrfu.org.ua

КУЗНЕЦОВ Андрій Олегович

Перший заступник виконавчого директора з питань грантової підтримки

A.Kuznetsov@nrfu.org.ua

ЗАЙЦЕВ Володимир Миколайович

Заступник виконавчого директора з загальних питань

V.Zaitsev.@nrfu.org.ua

Дирекція Фонду є виконавчим органом Фонду, який очолює виконавчий директор.

Дирекція Фонду:

 • здійснює науково-організаційну діяльність, спрямовану на методичне, організаційне і фінансове забезпечення підтримки конкурсних фундаментальних, прикладних наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок ;
 • подає науковій раді Фонду пропозиції щодо розроблення та підтримки основних напрямів наукової діяльності, окремих програм і проєктів та їх фінансування;
 • забезпечує технічну та організаційну підтримку проведення та організації конкурсів Фондом;
 • здійснює правове, організаційне, документальне, інформаційне, експертно-аналітичне, фінансове і матеріально-технічне забезпечення діяльності Фонду;
 • створює і підтримує базу даних наукових досліджень та розробок, що фінансуються або фінансувалися Фондом;
 • розробляє порядок формування та використання коштів Фонду.
 • готує матеріали та організовує засідання наукової ради Фонду.

Виконавчий директор Фонду:

 • організовує роботу дирекції Фонду, приймає рішення з питань поточної діяльності Фонду та забезпечує виконання рішень наукової ради Фонду;
 • представляє Фонд у Національній раді з питань розвитку науки і технологій, в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, у міжнародних відносинах, а також у відносинах з іншими  юридичними і фізичними особами, видає доручення на вчинення юридичних дій від імені Фонду;
 • звітує перед науковою радою Фонду про діяльність дирекції Фонду з питань, що належать до компетенції наукової ради Фонду;
 • бере участь з правом дорадчого голосу у роботі наукової ради Фонду.

8 липня 2020 року Кабінетом Міністрів України прийнято рішення про призначення виконавчим директором Фонду Полоцьку Ольгу Олександрівну.

Контакти

Начальник управління грантового забезпечення

Берегова Тетяна Дмитрівна
BeregovaTD@nrfu.org.ua

Начальник відділу грантового забезпечення у сфері технічних і природничих наук, математики та ІТ

Лапкіна Зоя Володимирівна
Z.Lapkina@nrfu.org.ua

Начальник відділу грантового забезпечення у сфері біології, охорони здоров’я та біоресурсів

Корчова Яніна Анатоліївна
KorchovaYA@nrfu.org.ua

Начальник відділу грантового забезпечення у сфері соціально-гуманітарних наук

Демчук Альона Віталіївна
DemchukAV@nrfu.org.ua

Начальник відділу фінансування грантових проєктів

Петруха Сергій Валерійович
S.Petrukha@nrfu.org.ua

Начальник відділу бухгалтерсько-кошторисної роботи, головний бухгалтер

Палеха Лариса Володимирівна
PalehaLV@nrfu.org.ua

Начальник відділу правового забезпечення

Палій Роман Миколайович
R.Paliy@nrfu.org.ua

Начальник відділу комунікацій та міжнародного співробітництва

Білий Олександр Олександрович
O.Biliy@nrfu.org.ua

Начальник відділу контролю за реалізацією грантових проєктів

Матківський Андрій Сергійович
A.Matkivskyi@nrfu.org.ua

Т.в.о. начальника відділу закупівель та господарського забезпечення

Кузьмишен Дмитро Леонтійович
KuzmyshenDL@nrfu.org.ua

Начальник відділу інформаційного забезпечення

Луценко Дмитро Вікторович
D.Lutsenko@nrfu.org.ua

Начальник відділу «Офіс Горизонт Європа в Україні»

Таранов Ігор Михайлович
I.Taranov@nrfu.org.ua

Завідувач сектору внутрішнього аудиту

Білокудря Людмила Олександрівна
L.Bilokudria@nrfu.org.ua

Завідувач сектору організаційного забезпечення

Іванчук Ярослав Вікторович
Ya.Ivanchuk@nrfu.org.ua 

Завідувач сектору кадрового забезпечення

Бібікова Олена Анатоліївна
BibikovaOA@nrfu.org.ua

Завідувач сектору діловодства та архівного зберігання

Косячкіна Тетяна Миколаївна
KosiachkinaTM@nrfu.org.ua

Приймальня

nrfu@nrfu.org.ua
тел.: (044) 298 16 29