Головна > Подати заявку на конкурс > Поширені запитання

Поширені запитання

Часті запитання при поданні заявки на конкурс Фонду

  1. У мене заповнений профіль але мені не вдається долучитись до проєкту
  • Уважно перевірте заповнення усіх без виключення полів персонального профілю. При поданні заявки на конкурс абсолютно усі поля є обовʼязковими. Якщо не маєте інформації для внесення пишіть “немає”, “0” або “-“.
  • Перевірте чи заповнені усі поля, що стосуються патентів/монографій. Часто не заповненими лишаються поля назв англійською мовою. Для їх заповнення необхідно натиснути на олівець напроти патенту/монографії та заповнити відповідне поле.
  • Переконайтесь, що додали актуальне станом на зараз місце роботи. Там де є поле “Досі працюю”.
  • У разі відсутності наукового ступеню необхідно обрати відповідне поле з випадаючого меню і внести у поле номеру диплому 1234 на вказати поточну дату.
  • У разі якщо система не обробляє вказане Вами DOI публікації автоматично вкажіть дану публікацію у Вашому CV, що також є частиною заявки. Якщо це єдина публікація (для аспірантів) то можна вказати публікацію наукового керівника проєкту, а у своєму CV відмітити відсутність публікацій або ту публікацію яка автоматично не додалась (або не має DOI).

Конкурс 2022.01 “Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди”


1. Чи можуть брати участь виконавці проєктів-переможців у конкурсах 2020.02 “Підтримка досліджень молодих та провідних учених” та 2021.01 “Наука для безпеки і сталого розвитку України”?

Відповідно до пункту 2.1. розділу ІІ умов конкурсу 2022.01 “Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди” одна фізична особа не може бути представлена у заявці на цей конкурс, якщо вона вже є членом колективу авторів проєкту-переможця (незавершеного та/або нерозпочатого) іншого конкурсу НФДУ.
Оскільки грантова підтримка проєктів-переможців за конкурсами 2020.02 “Підтримка досліджень молодих та провідних учених” та 2021.01 “Наука для безпеки і сталого розвитку України” призупинена, виконавці проєктів-переможців цих конкурсів не мають права брати участь у конкурсі 2022.01 “Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди”.

2. Чи можуть брати участь виконавці проєктів, які є в заявці на нерозпочаті конкурси 2021.03 “Людина, суспільство, наука перед сучасними викликами: інноваційне дослідження в суспільно-гуманітарній сфері” та 2021.02 “Передові дослідження в галузі математичних, природничих і технічних наук”? 

Конкурси 2021.02 “Передові дослідження в галузі математичних, природничих і технічних наук” та 2021.03 “Людина, суспільство, наука перед сучасними викликами: інноваційне дослідження в суспільно-гуманітарній сфері” нерозпочаті та переможців не визначено. У зв’язку з цим, учасники цих конкурсів мають право брати участь у конкурсі 2022.01 “Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди”.

3. Яка тривалість реалізації проєктів у 2023 – 2024 рр., що будуть відібрані за результатами конкурсу 2022.01 “Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди”?

Тривалість реалізації проєктів, що передбачається у 2023-2024 рр. складає два проміжних етапи:
– перший проміжний етап реалізації проєкту;
– другий (заключний) проміжний етап реалізації проєкту.
Планування тривалості проміжних етапів реалізації проєкту на 2023-2024 рр. має здійснюватись з урахуванням визначених строків опрацювання звітної документації, яка надається грантоотримувачем для підтвердження виконання першого етапу реалізації проєкту та другого (заключного) етапу реалізації проєкту (14 календарних днів з дати завершення відповідного проміжного етапу реалізації проєкту).
Початок реалізації проєктів планується з серпня 2023 року і до середини грудня 2023 року (4.5 місяці); реалізація проєктів у 2024 р. з березня по початок грудня (9 місяців).
Зверніть увагу, початок реалізації проєктів здійснюватиметься з урахуванням та у відповідності до бюджетних надходжень у відповідному році.
Запланована у заявці тривалість проміжних етапів реалізації проєкту на 2023-2024 рр. може бути скоригована на момент укладання договору про виконання наукового дослідження і розробки за рахунок грантової підтримки з урахуванням та у відповідності до бюджетних надходжень у відповідному році.

4. Де саме на сайті НФДУ розміщені форми необхідних документів, які потрібні для подачі конкурсної заявки за конкусом 2022.01 “Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди”?

Форми необхідних документів, які потрібні для подачі конкурсної заявки можна знайти на сайті НФДУ, розділ “Оголошені конкурси”, далі обираєте лінк – конкурс «Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди», натискаєте на “Умови конкурсу «Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди» у розділах ІІІ та ХI.
Одночасно, звертаємо увагу, що форми CV та анкети знаходяться у пунктах 2.2. та 2.3. розділу ІІ умов конкурсу «Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди».

5. Чи мають право подавати заявки на участь у конкурсі 2022.01 “Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди” ЗВО/наукові установи приватної форми власності, громадські організації, що створені відповідно до законодавства України? 

Учасниками конкурсу 2022.01 “Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди” (установа (організація), від імені якої подається заявка на одержання грантової підтримки, можуть бути заклади вищої освіти та наукові установи державної форми власності.

6. Відсутність технічної можливості для заповнення заявки або інші питання технічного характеру.

Для отримання допомоги з технічних питань просимо звертатись на електронну адресу: support@nrfu.org.ua

Конкурс 2022.02 “Кембридж – НФДУ 2022. Індивідуальні гранти на проведення досліджень (розробок) для українських вчених (за підтримки Кембриджського університету, Велика Британія)”


1. Чи може брати участь в конкурсі 2022.02 «Кембридж – НФДУ 2022. Індивідуальні гранти на проведення досліджень (розробок) для українських вчених (за підтримки Кембриджського університету, Велика Британія)» колектив науковців чи лише одна особа?

Відповідно до п.2.1. розділу ІІ умов конкурсу «Кембридж – НФДУ 2022. Індивідуальні гранти на проведення досліджень (розробок) для українських вчених (за підтримки Кембриджського університету, Велика Британія)» учасники конкурсу подають заявку на одержання грантової підтримки виключно індивідуально, звертаємо увагу, що
виконавець є науковим керівником проєкту.

2. Чи може брати участь у конкурсі 2022.02 «Кембридж – НФДУ 2022. Індивідуальні гранти на проведення досліджень (розробок) для українських вчених (за підтримки Кембриджського університету, Велика Британія)» особа, яка працює в установі, що частково або повністю пошкоджена та потребує відновлення (ремонту)?

Конкурс 2022.02 «Кембридж – НФДУ 2022. Індивідуальні гранти на проведення досліджень (розробок) для українських вчених (за підтримки Кембриджського університету, Велика Британія)» спрямований на підтримку українських вчених, які постраждали внаслідок військової агресії рф. До цієї категорії відносяться вчені, які підпадають хоча б під один із таких критеріїв:
1. Установа, у якій працює вчений за основним місцем роботи, евакуйована з постійного місця знаходження (ЗВО або наукові установи з адміністративно-територіальних одиниць України, на території яких вони не можуть здійснювати свою діяльність, і тимчасово переміщені до адміністративно-територіальних одиниць України, на території яких можуть здійснювати свою діяльність в повному обсязі, станом на дату оголошення Конкурсу). Підтверджується офіційним листом за підписом керівника ЗВО або наукової установи.
2. Приміщення ЗВО або наукової установи (частково) зруйновані внаслідок обстрілів, бомбардувань, інших військових дій, і потребують ремонту або відбудови. Підтверджується офіційним листом за підписом керівника ЗВО або наукової установи.
3. Вчений має статус внутрішньо переміщеної особи в результаті військової агресії росії, підтверджений відповідною довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
Звертаємо увагу на те, що в довідці від керівника установи має бути зазначено “зруйнована” або “частково зруйнована”, а не “пошкоджена/частково пошкоджена”.

3. Відсутність технічної можливості для заповнення заявки або інші питання технічного характеру.

Для отримання допомоги з технічних питань просимо звертатись на електронну адресу: support@nrfu.org.ua

4. Як стати членом Комісії конкурсу?

Члени комісії конкурсу обираються з числа визнаних вчених у відповідній галузі (за їх згодою) з урахуванням таких основних критеріїв:

– наявність наукового ступеня;

– широка цитованість наукових публікацій у відповідній галузі науки;

– висока кваліфікація та досвід;

– досвід проведення наукової і науково-технічної експертизи;

– бездоганна професійна репутація та академічна доброчесність (зокрема, якщо хоча б два члени наукової ради секції Фонду мають заперечення проти певної кандидатури з огляду на обґрунтовані сумніви щодо її репутації та/або академічної доброчесності, така кандидатура не допускається до розгляду).

Членами комісії конкурсу не можуть бути:

– працівники дирекції Фонду, члени наукової ради Фонду, Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій та члени їхніх сімей;

– керівники або заступники керівника наукових установ, організацій і закладів вищої освіти, а також особи, що займають інші штатні адміністративні посади вище рівня керівника структурного підрозділу (відділу, лабораторії, кафедри) наукової установи чи закладу вищої освіти.

Заповнені анкети (за особистим підписом), подаються претендентами до 26.12.2022 року року у форматі PDF (зразок) на електронну пошту– dukachaa@nrfu.org.ua.

Примітка: у темі електронного листа, будь ласка, вкажіть назву конкурсу.

АРХІВИ

  • Архів питань за конкурсами 2021.02 “Передові дослідження в галузі математичних, природничих і технічних наук” та 2021.03 “Людина, суспільство, наука перед сучасними викликами: інноваційні дослідження в суспільно-гуманітарній сфері”: завантажити
  • Архів питань за конкурсом 2021.01 “Наука для безпеки і сталого розвитку України”: завантажити
  • Архів питань за конкурсами 2020 року: завантажити.