Наукова співпраця

Розвиток національного та міжнародного наукового співробітництва відноситься до важливої частини завдань, які покладаються на Національний фонд досліджень. Підвищення рівня наукової мобільності вітчизняних вчених та науковців, надання їм можливості активніше долучатися до участі у конференціях, симпозіумах, у тому числі міжнародних, є невід’ємним напрямком діяльності фонду. Серед різних форм наукової співпраці, окрема увага приділяється фінансуванню фондом спільних досліджень, що проводяться різними науковими установами та/або закладами освіти.