Головна > Грантоотримувачам > Правила підготовки документів > Правила підготовки документів у 2023 році > 2022.01 «Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди»

2022.01 «Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди»

Документи, необхідні для оформлення договору про виконання наукового дослідження і розробки за рахунок грантової підтримки у 2023 році (форми затверджені рішенням наукової ради Фонду (протокол№1 від 19.03.2021 р.):

  1. Договір про виконання наукового дослідження і розробки за рахунок грантової підтримки конкурсу «Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди». (Договір без часткового фінансування –шаблон, договір із частковим фінансуванням – шаблон)
  2. Додатки до договору за конкурсом«Підтримка досліджень провідних та молодих вчених»: Додаток 1 до Договору (Технічне завдання), Додаток 2 до Договору (Календарний план),  додаток 3 до Договору (Кошторис витрат проєкту та Розрахунки до Кошторису витрат проєкту), додаток 4 до Договору (Графік фінансування).
  3. Додатки до договору за конкурсом «Наука для безпеки і сталого розвитку України»: Додаток 1 до Договору (Технічне завдання), Додаток 2 до Договору (Календарний план), додаток 3 до Договору (Кошторис витрат проєкту ), додаток 4 до Договору (Графік фінансування).
  4. Заява щодо відповідності учасника конкурсу Національного фонду досліджень вимогам пункту 5 Критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на проведення наукових досліджень, технічний розвиток та інноваційну діяльність (оригінал).
  5. Довідка з основного місця роботи із зазначенням періоду роботи та займаної посади (для наукового керівника).
  6. Інформована згода (для всіх виконавців проєкту).

Затверджені форми звітної документації, які подаються грантоотримувачами за результатами реалізації проміжних етапів реалізації проектів/реалізації проектів у 2023 році:

  1. Фінансовий звіт “Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди” про використання бюджетних коштів за етап (шаблон).
  2. Акт про виконання проміжного етапу реалізації проєкту (шаблон).
  3. Анотований звіт про виконану роботу в рамках реалізації проєкту (шаблон).

Рекомендації щодо складання наукової та фінансової частин звіту.