Головна > Інформаційні ресурси > Звітність > Поточні проєкти > Анотовані звіти проєктів конкурсу “Наука для безпеки людини та суспільства”

Анотовані звіти проєктів конкурсу “Наука для безпеки людини та суспільства”

 

1 2020.01/0516 ТАТАРЕЦЬ АНАТОЛІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
Державна наукова установа «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» Національної академії наук України»
Анотований звіт
2 2020.01/0075 Броварець Володимир Сергійович
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В. П. Кухаря
Анотований звіт
3 2020.01/0132 Д’ЯКОНОВА ІРИНА ІВАНІВНА
Сумський державний університет
Анотований звіт
4 2020.01/0351 Олійников Роман Васильович
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
Анотований звіт
5 2020.01/0086 ПІНЧУК ІРИНА ЯКІВНА
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Анотований звіт
6 2020.01/0489 Лазарєв Микола Михайлович
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Анотований звіт
7 2020.01/0021 Риндич Алла Володимирівна
Інститут молекулярної біології і генетики
Анотований звіт
8 2020.01/0417 Побережний Любомир Ярославович
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Анотований звіт
9 2020.01/0341 Федушко Соломія Степанівна
Національний університет «Львівська політехніка»
Анотований звіт
10 2020.01/0121 Ничик Сергій Анатолійович
Інститут ветеринарної медицини НААН
Анотований звіт
11 2020.01/0504 ГРИНЬКО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Iнститут фiзики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Анотований звіт
12 2020.01/0268 Куссуль Наталія Миколаївна
Інститут космічних досліджень Національної академії наук України та Державного космічного агентства України
Анотований звіт
13 2020.01/0357 Карпов Павло Андрійович
Державна Установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України»
Анотований звіт
14 2020.01/0212 Степаненко Віктор Петрович
Інститут соціології НАН України
Анотований звіт
15 2020.01/0135 Сотник Ірина Миколаївна
Сумський державний університет
Анотований звіт
16 2020.01/0248 Убізський Сергій Борисович
Національний університет «Львівська політехніка»
Анотований звіт
17 2020.01/0273 Шелестов Андрій Юрійович
Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Анотований звіт
18 2020.01/0338 ІЛЬНИЦЬКИЙ ЯРОСЛАВ МИКОЛАЙОВИЧ
Інститут фізики конденсованих систем Національної академії наук України
Анотований звіт
19 2020.01/0464 Худецький Ігор Юліанович
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
Анотований звіт
20 2020.01/0140 Куземко Анна Аркадіївна
Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного
Анотований звіт
21 2020.01/0221 Коваленко Олена Григорівна
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна
Анотований звіт
22 2020.01/0164 Дембіцький Сергій Сергійович
Інститут соціології Національної Академії наук України
Анотований звіт
23 2020.01/0042 Патриляк Любов Казимирівна
Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П.Кухаря НАН України
Анотований звіт
24 2020.01/0301 Кучук Микола Вікторович
Інститут клітинної біології та генетичної інженерії
Анотований звіт
25 2020.01/0136 Ліннік Оксана Петрівна
Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка
Анотований звіт
26 2020.01/0266 Ісаєв Дмитро Сергійович
Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця
Анотований звіт
27 2020.01/0228 Сичов Олег Сергійович
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска» НАМН України
Анотований звіт
28 2020.01/0258 КУНАХ ВІКТОР АНАТОЛІЙОВИЧ
Інститут молекулярної біології і генетики
Анотований звіт
29 2020.01/0283 ЗГУРОВСЬКИЙ МИХАЙЛО ЗАХАРОВИЧ
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Анотований звіт
30 2020.01/0322 Колибо Денис Володимирович
Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України
Анотований звіт
31 2020.01/0222 Юрженко Максим Володимирович
ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ ІМ. Є.О. ПАТОНА
Анотований звіт
32 2020.01/0157 Господарьов Дмитро Валерійович
ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Анотований звіт
33 2020.01/0114 Панок Віталій Григорович
Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи
Анотований звіт
34 2020.01/0107 Войтко Катерина Василівна
Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка
Анотований звіт
35 2020.01/0246 Шаблій Володимир Анатолійович
Інститут молекулярної біології і генетики
Анотований звіт
36 2020.01/0204 Струтинський Руслан Борисович
Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця
Анотований звіт
37 2020.01/0172 Гринюк Світлана Петрівна
Національний авіаційний університет
Анотований звіт
38 2020.01/0313 ХОДАКІВСЬКА ОЛЬГА ВАСИЛІВНА
ННЦ “Інститут аграрної економіки”
Анотований звіт
39 2020.01/0216 Сорокін Віктор Михайович
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України
Анотований звіт
40 2020.01/0103 Булавін Леонід Анатолійович
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Анотований звіт
41 2020.01/0528 Рудаков Дмитро Вікторович
Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”
Анотований звіт
42 2020.01/0044 Прилуцький Юрій Іванович
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Анотований звіт
43 2020.01/0372 Садівничий Володимир Олексійович
Сумський державний університет
Анотований звіт
44 2020.01/0480 Рябухін Сергій Вікторович
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Анотований звіт
45 2020.01/0050 Різун Володимир Володимирович
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Анотований звіт
46 2020.01/0517 Ярмолюк Сергій Миколайович
Інститут молекулярної біології і генетики
Анотований звіт
47 2020.01/0025 ШАХОВСЬКА НАТАЛІЯ БОГДАНІВНА
Національний університет “Львівська політехніка”
Анотований звіт
48 2020.01/0009 Снігурський Олександр Валентинович
Інститут електронної фізики НАН України
Анотований звіт
49 2020.01/0166 Обушак Микола Дмитрович
Львівський національний університет імені Івана Франка
Анотований звіт
50 2020.01/0245 Палагін Олександр Васильович
Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова
Анотований звіт
51 2020.01/0490 Стіренко Сергій Григорович
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Анотований звіт
52 2020.01/0247 Панкратова Наталія Дмітрівна
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Анотований звіт
53 2020.01/0015 Веліченко Олександр Борисович
Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний університет»
Анотований звіт
54 2020.01/0233 Харьковщенко Євген Анатолійович
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Анотований звіт
55 2020.01/0133 Галунов Микола Захарович
Інститут сцинтиляційних матеріалів
Анотований звіт
56 2020.01/0226 ЗАДОРОЖНА ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА
Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського
Анотований звіт
57 2020.01/0308 Черняк Віктор Анатолійович
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Анотований звіт
58 2020.01/0242 Бойченко Сергій Валерійович
Національний авіаційний університет
Анотований звіт
59 2020.01/0421 БЕЖЕНАР РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ
Інститут проблем математичних машин і систем
Анотований звіт
60 2020.01/0348 Мамикін Сергій Васильович
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України
Анотований звіт
61 2020.01/0185 ЛЄОНОВ СЕРГІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Сумський державний університет
Анотований звіт
62 2020.01/0080 Сибірний Андрій Андрійович
Інститут біології клітини НАН України
Анотований звіт
63 2020.01/0546 Єфименко Тетяна Іванівна
Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління»
Анотований звіт
64 2020.01/0144 НАЗАРЕНКО ВАСИЛЬ ГЕННАДІЙОВИЧ
Інститут фізики НАН України
Анотований звіт
65 2020.01/0331 Попович Дмитро Іванович
Інститут прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача
Анотований звіт
66 2020.01/0256 ПЕТЛЕНКО ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Анотований звіт
67 2020.01/0366 Іншин Микола Іванович
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Анотований звіт
68 2020.01/0090 Дмитрук Костянтин Васильович
Iнститут біології клітини
Анотований звіт
69 2020.01/0091 Тукало Михайло Арсентійович
Інститут молекулярної біології і генетики
Анотований звіт
70 2020.01/0043 Довбешко Галина Іванівна
Інститут фізики Національної Академії Наук України
Анотований звіт
71 2020.01/0188 Подольський Василь Васильович
ДУ «ІПАГ ім. акад. Лук’янової НАМН України»
Анотований звіт
72 2020.01/0035 Лукаш Любов Леонідівна
Інститут молекулярної біології і генетики
Анотований звіт
73 2020.01/0155 БОРИСОВ ВЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ
Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса
Анотований звіт
74 2020.01/0543 Нипорко Олексій Юрійович
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Анотований звіт