Головна > Подати заявку на конкурс > Правила для учасників конкурсу

Правила для учасників конкурсу

Конкурсний відбір проєктів здійснюється  відповідно до Порядку конкурсного відбору та фінансування Національним фондом досліджень України проєктів із виконання наукових досліджень і розробок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 року № 1170.

Відбір проєктів здійснюється за критеріями, визначеними у розробленому науковою радою Фонду Порядку розгляду та експертизи проєктів із виконання наукових досліджень і розробок, що подаються Національному фонду досліджень України для участі в конкурсних відборах. 

Перед формуванням заявки на конкурси рекомендується ознайомитися з умовами конкурсу.

В умовах конкурсу наводиться інформація про: 

  • загальні відомості про конкурс (назва конкурсу; мета конкурсу; тематика конкурсу);
  • терміни виконання та порядок фінансування проєктів-переможців (види проєктів за термінами виконання; загальний обсяг фінансування; максимальна сума фінансування проєктів);
  • вимоги до учасників конкурсу;
  • час та місце проведення конкурсу;
  • критерії відбору та оцінювання проєктів;
  • перелік документів, які подаються учасником конкурсу разом із заявкою (у т. ч. підстави для відхилення заявки за формальними ознаками);
  • подання документів для участі в конкурсі та відкликання заявки учасником конкурсу;
  • терміни подання та розгляду заявок, проведення наукової і науково-технічної експертизи проєктів і підбиття підсумків конкурсу;
  • контактна інформація.

Учасниками конкурсу можуть бути юридичні особи будь-якої форми власності.  

Одна особа може бути науковим керівником лише в одній заявці, поданій на цей конкурс. Наукова група може складатися з науковців, які представляють одну установу (організацію), а також із науковців, які працюють в різних установах (організаціях).

Заявка для участі в конкурсі проєктів подається науковим керівником проєкту  шляхом заповнення форми заявки, наведеної в умовах конкурсу на офіційному веб-сайті Фонду (https://nrfu.org.ua//).

Для подання заявки науковий керівник та виконавці проєкту мають пройти процедуру попередньої реєстрації в автоматизованій системі «Конкурс проєктів НФДУ» (https://grants.nrfu.org.ua. Реєстрація вважається завершеною після заповнення всіх наведених в анкеті полів.

Детальний опис та поради  з реєстрації в автоматизованій системі «Конкурс проєктів НФДУ» наведена в Керівництві з реєстрації (https://nrfu.org.ua//we-invite-experts-to-cooperate/registration-guide/).

Ідентифікація особи, яка подає заявку, здійснюється під час реєстрації шляхом використання електронної пошти або кваліфікованого електронного підпису (КЕП). 

Науковий керівник може залучити до виконання проєкту  лише тих науковців, які завершили реєстрацію та надали свою згоду на  участь у виконанні проєкту.

Надсилання заявки для участі в конкурсі можливе лише після її повного заповнення та підписання науковим керівником проєкту з використанням КЕП.

Детальний опис та пояснення щодо заповнення заявки та надсилання проєкту на конкурс наведена в Керівництві з реєстрації на конкурс (https://nrfu.org.ua//announced-competitions/registration-guide/).

Учасник конкурсу має право відкликати заявку до закінчення кінцевого терміну її  подання, для чого науковий керівник проєкту звертається до адміністраторів системи за допомогою електронної пошти support@nrfu.org.ua.

Невідповідність поданих учасником конкурсу документів вимогам щодо їх переліку та/або оформлення, визначених умовами конкурсу, є підставою для відхилення заявки за формальною ознакою.

Науковий керівник проєкту несе відповідальність за достовірність інформації, поданої у заявці та доданих до неї документах. Наслідком надання недостовірної інформації є зняття проєкту з конкурсу.

Всі зміни до заявки на конкурс здійснюються до завершення прийому заявок.

Реєстрації підлягають лише заявки, які направлені на конкурс у термін, зазначений в оголошенні.

Учасник конкурсу у 30-денний  термін після прийняття рішення про надання гранту  має укласти договір про виконання наукових досліджень і розробок, в якому визначені  умови реалізації проєкту.

За результатами виконання робіт за кожним етапом Грантоотримувач надсилає до Фонду інформаційний звіт про виконання наукового дослідження і розробки за рахунок грантової підтримки  та звіт про використання коштів,  які розглядаються та затверджуються науковою радою Фонду.

Грантові кошти можуть фінансувати лише витрати, що  передбачені умовами конкурсу. 

Грантоотримувачі зобов’язані зазначати в публікаціях та презентаціях, що вони підготовлені  за результатами проєкту, профінансованим Національним фондом досліджень України за кошти державного бюджету, та вказати номер проєкту та його назву.