Головна > Інформаційні ресурси > Звітність > Виконані проєкти > Звіти проєктів за конкурсом “Підтримка досліджень провідних і молодих учених”, виконаних у 2021 році

Звіти проєктів за конкурсом “Підтримка досліджень провідних і молодих учених”, виконаних у 2021 році

1 2020.02/0041 Клочко Наталя Петрівна

Розробка експериментального зразка носимого тонкоплівкового термоелектричного генератора з наноструктурованими напівпровідниковими шарами p-CuI і n-ZnO на тканевій і полімерній гнучких основах

Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

2 2020.02/0054 Кладько Василь Петрович

Ефекти структурно-фазових трансформацій з фрактальним самовпорядкуванням нанокристалів оксидів ванадію

Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

3 2020.02/0036 Оліх Олег Ярославович

Розробка фізичних засад акусто-керованої модифікації та машинно-орієнтованої характеризації кремнієвих сонячних елементів

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

4 2020.02/0091 Пастернак Ярослав Михайлович

Термомеханіка анізотропних та інтелектуальних матеріалів із нитковими та оболонковими включеннями

Луцький національний технічний університет

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

5 2020.02/0220 Лев Богдан Іванович

Моделі нерівноважних процесів в колоїдних системах

Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

6 2020.02/0337 Лісачук Георгій Вікторович

Композиційні матеріали на основі кераміки для захисту від електромагнітного випромінювання

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

7 2020.02/0060 Прилуцький Юрій Іванович

Молекулярний дизайн, створення, in vitro та in vivo скринінги нанокомплексів природних алкалоїдів із С60 фулереном для підвищення ефективності терапії метастатичного раку

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

Науковй звіт субвиконавця

Науковий звіт субвиконавця

8 2020.02/0120 Корновенко Сергій Валерійович

Аграризм: селяноцентричний феномен Української революції 1917 – 1921 рр.

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

9 2020.02/0137 Гаруст Юрій Віталійович

Розробка «Концепції запровадження державної системи контролю за залученням та ефективним використанням міжнародної технічної допомоги в Україні на 2021-2025 рр.».

Сумський державний університет

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

10 2020.02/0155 Шевчук Ігор Олександрович

Найкраще наближення поліномами з обмеженнями і без обмежень та системи підпросторів

Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

11 2020.02/0231 Пімоненко Тетяна Володимирівна

Стохастичне моделювання дорожньої карти гармонізації вітчизняних та європейських стандартів регулювання енергетичного ринку на шляху переходу до циркулярної та вуглецево-нейтральної економіки

Сумський державний університет

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

12 2020.02/0238 Люльов Олексій Валентинович

Квадроцентрична рекрусивна модель детінізації економіки України для зростання її макроекономічної стабільності

Сумський державний університет

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

13 2020.02/0332 Шиш Анжела Михайлівна

Модуляція експресії таргетних генів ядерних рецепторів, що активуються проліфераторами пероксисом, при експериментальній терапії серцевої недостатності

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

Науковй звіт субвиконавця

14 2020.02/0074 Кузьміна Тетяна Анатоліївна

Угруповання паразитів кісткових риб як індикатори екологічних змін у морських екосистемах Антарктики

Інститут зоології імені І.І.Шмальгаузена

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

15  2020.02/0276 Русін Михайло Юрійович

Вплив розбудови відновлюваної енергетики у степовій зоні України на герпетобіонтну фауну

Київський зоологічний парк

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

Науковй звіт субвиконавця

16 2020.02/0191 Радченко Тарас Михайлович

Реґулювання розподілу атомів задля функціоналізації матеріалів на основі гібридної фази Fe16N2-мартенситу, альтернативних постійним магнітам з рідкісноземельних інтерметалідів або пермендюру

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

17 2020.02/0028 Негруцький Борис Сергійович

Встановлення особливостей структурної організації комплексу елонгації трансляції eEF1B людини

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт