Головна > Інформаційні ресурси > Звітність > Поточні проєкти > Анотовані звіти за конкурсом “Наука для безпеки і сталого розвитку” за 2023 рік

Анотовані звіти за конкурсом “Наука для безпеки і сталого розвитку” за 2023 рік

1  2021.01/0093 

Суходуб Леонід Федорович 

Сумський державний університет 

Анотований звіт 
2  2021.01/0391 

Михайлюк Павло Костянтинович 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Анотований звіт 
3  2021.01/0136 

Стецюк Петро Іванович 

Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова 

Анотований звіт 
4  2021.01/0204  

Лісовський Валерій Олександрович  

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

Анотований звіт 

 

5  2021.01/0410 

Андрущак Анатолій Степанович 

Національний університет «Львівська політехніка» 

Анотований звіт 
6  2021.01/0229 

Довбешко Галина Іванівна 

Інститут фізики НАН України 

Анотований звіт 
7  2021.01/0062 

Калугін Олег Миколайович 

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна 

Анотований звіт 
8  2021.01/0017 

Соловйов Сергій Олександрович 

Інститут фізичної хімії ім. Л.В. Писаржевського Національної академії наук України 

Анотований звіт 
9  2021.01/0311 

Бровченко Ігор Олександрович 

Інститут проблем математичних машин і систем Національної академії наук України 

Анотований звіт 
10  2021.01/0278 

Фартушна Юлія Вікторівна 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАН України 

Анотований звіт 
11  2021.01/0178 

Самченко Юрій Маркович 

Інститут біоколоїдної хімії імені Ф.Д.Овчаренка 

Анотований звіт 
12  2021.01/0103 

Шаховська Наталія Богданівна 

Національний університет “Львівська політехніка” 

Анотований звіт 
13  2021.01/0306   

Петльований  Михайло Володимирович 

Національний технічний університет “Дніпровська політехніка” 

Анотований звіт 
14  2021.01/0108 

Гладишевський Роман Євгенович 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Анотований звіт 
15  2021.01/0022 

Смолій Олег Борисович 

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря Національної академії наук України 

Анотований звіт 
16  2021.01/0276 

Петренко Олександр Юрійович 

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини 

Анотований звіт 
17  2021.01/0211 

Безшийко Олег Анатолійович 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (КНУТШ) 

Анотований звіт 
18  2021.01/0208 

Скок Марина Володимирівна 

Інститут біохімії ім. О.В.Палладіна НАН України 

Анотований звіт 
19  2021.01/0042  

Галунов Микола Захарович/ Тарасенко Олег Анатолійович  

Інститут сцинтиляційних матеріалів 

Анотований звіт 
20  2021.01/0189  

Бриков Михайло Миколайович 

Національний університет “Запорізька політехніка” 

Анотований звіт 
21  2021.01/0316  

Сахненко Микола Дмитрович 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

Анотований звіт 
22  2021.01/0030  

Ільченко Михайло Юхимович 

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” 

Анотований звіт 
23  2021.01/0210 

Сагач Вадим Федорович 

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця 

Анотований звіт 
24  2021.01/0332 

Співак Микола Якович 

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного 

Анотований звіт 
25  2021.01/0282 

Шульга Сергій Михайлович 

Державна установа “Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України” 

Анотований звіт 
26  2021.01/0024 

Тукало МихайлоАрсентійович 

Інститут молекулярної біології і генетики 

Анотований звіт 
27  2021.01/0313 

Пірко Ярослав Васильович  

Державна установа «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України» 

Анотований звіт 
28  2021.01/0010 

Гончар Михайло Васильович  

Інститут біології клітини НАН України 

Анотований звіт 
29  2021.01/0184 

Ковальова Валентина Андріївна 

Національний лісотехнічний університет України  

Анотований звіт 
30  2021.01/0006 

Стегній Борис Тимофійович 

Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» 

Анотований звіт 
31  2021.01/0213 

Тронько Микола Дмитрович 

Державна установа «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка Національної академії медичних наук України» 

Анотований звіт 
32  2021.01/0414 

Татарець Анатолій Леонідович 

Державна наукова установа «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» Національної академії наук України» 

Анотований звіт 
33  2021.01/0009 

Осташ Богдан Омелянович 

Львівський національний університет імені Івана Франка (ЛНУ ім. І.Франка) 

Анотований звіт 
34  2021.01/0417 

Шиманський Ігор Олександрович 

Інститут біохімії ім. О.В Палладіна 

Анотований звіт 
35  2021.01/0061 

Борисова Тетяна Олександрівна 

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України 

Анотований звіт 
36  2021.01/0087 

Платонов Максим Олегович 

Інститут молекулярної біології і генетики, Національної академії наук України 

Анотований звіт 
37  2021.01/0416 

Брич Василь Ярославович 

Західноукраїнський національний університет 

Анотований звіт 
38  2021.01/0272 

Данилюк Іван Васильович 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Анотований звіт 
39  2021.01/0177 

Корчинський Олександр Геннадійович 

Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна 

Анотований звіт 
40  2021.01/0076 

Бєліков Костянтин Миколайович 

Державна наукова установа «Науково-технологічний комплекс «Інститут монокристалів» Національної академії наук України» 

Анотований звіт 
41  2021.01/0328  

Войтенко Нана Володимирівна 

ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ “АКАДЕМІЯ ДОБРОБУТ” 

Анотований звіт 
42  2021.01/0263  

Федоренко Віктор Олександрович 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Анотований звіт 
43  2021.01/0151  

Мовчан Роман Олександрович 

Донецький національний університет імені Василя Стуса 

Анотований звіт 
44  2021.01/0295  

Лібанова Елла Марленівна 

Інститут демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи Національної академії наук України 

Анотований звіт 
45  2021.01/0021  

Курило Віталій Семенович 

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

Анотований звіт 
46  2021.01/0106  

Яковюк Іван Васильович 

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 

Анотований звіт 
47  2021.01/0239  

Варналій Захарій Степанович 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Анотований звіт 
48  2021.01/0343  

Самолюк Наталія Миколаївна 

Національний університет водного господарства та природо-користування 

Анотований звіт 
49  2021.01/0409  

Гораль Ліліана Тарасівна 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

Анотований звіт 
50  2021.01/0040  

Теліженко Олександр Михайлович 

Сумський державний університет 

Анотований звіт 
51  2021.01/0183  

Карінцева Олександра Іванівна 

Сумський державний університет 

Анотований звіт 
52  2021.01/0433  

Подольчак Назар Юрійович 

Національний університет «Львівська політехніка» 

Анотований звіт 
53  2021.01/0198  

Панок Віталій Григорович 

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи 

Анотований звіт 
54  2021.01/0435  

Білан Павло Володимирович 

Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця Національної Академії Наук України 

Анотований звіт