Головна > Інформаційні ресурси > Звітність > Поточні проєкти > Анотовані звіти за конкурсом “Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди” за 2023 рік

Анотовані звіти за конкурсом “Наука для відбудови України у воєнний та повоєнний періоди” за 2023 рік

1  2022.01/0009  

Кочан Орест Володимирович 

Національний університет “Львівська політехніка” 

Анотований звіт 
2  2022.01/0034  

Склярчук Валерій Михайлович 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

Анотований звіт 
3  2022.01/0154  

Білоус Анатолій Григорович 

Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського 

Анотований звіт 
4  2022.01/0131  

Мельник Віктор Павлович 

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України 

Анотований звіт 
5  2022.01/0224  

Гулак Сергій Олександрович 

Державний університет інфраструктури та технологій 

Анотований звіт 
6  2022.01/0103  

Бєляєв Олександр Євгенович 

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова 

Анотований звіт 
7  2022.01/0046  

Клименко Сергій Анатолійович 

Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля  

Анотований звіт 
8  2022.01/0121  

Маруняк Євгенія Олександрівна 

Інститут географії Національної академії наук України 

Анотований звіт 
9  2022.01/0199  

Стіренко Сергій Григорович 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

Анотований звіт 
10  2022.01/0125  

Рассукана Юлія Вікторівна 

ІНСТИТУТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

Анотований звіт 
11  2022.01/0039  

Ганусевич Ірина Іванівна 

Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р.Є. Кавецького 

Анотований звіт 
12  2022.01/0038  

Мордюк Богдан Миколайович 

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України  

Анотований звіт 
13  2022.01/0172  

Басок Борис Іванович 

Інститут технічної теплофізики Національної академії наук України 

Анотований звіт 
14  2022.01/0126  

Мамикін Сергій Васильович 

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова Національної Академії Наук України 

Анотований звіт 
15  2022.01/0095  

Лобанов Леонід Михайлович 

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона  

Анотований звіт 
16  2022.01/0135  

Павлов Сергій Володимирович 

Вінницький національний технічний університет 

Анотований звіт 
17  2022.01/0209  

Бугай Дмитро Олександрович 

Інститут геологічних наук 

Анотований звіт 
18  2022.01/0048  

Бабак Віталій Павлович 

Інститут загальної енергетики  

Анотований звіт 
19  2022.01/0005  

Студент Михайло Михайлович 

Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка 

Анотований звіт 
20  2022.01/0037  

Сорокін Віктор Михайлович 

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України 

Анотований звіт 
21  2022.01/0011  

Бондар Михайло Віталійович 

Інститут фізики 

Анотований звіт 
22  2022.01/0171  

Штаблавий Ігор Іванович 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Анотований звіт 
23  2022.01/0058  

Дунаєвська Наталія Іванівна 

Інститут теплоенергетичних технологій НАН України 

Анотований звіт 
24  2022.01/0069  

Блінов Ігор Вікторович 

Інститут електродинаміки  

Анотований звіт 
25  2022.01/0013  

Новіков Андрій Валерійович 

Державний природознавчий музей Національної академії наук України 

Анотований звіт 
26  2022.01/0022  

Корпан Ярослав Ізидорович 

Інститут молекулярної біології і генетики 

Анотований звіт 
27  2022.01/0031  

Балюк Святослав Антонович 

Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» 

Анотований звіт 
28  2022.01/0089  

Кобиляк Назарій Миколайович 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця 

Анотований звіт 
29  2022.01/0065  

Шевченко Олексій Володимирович 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Анотований звіт 
30  2022.01/0030  

Пінчук Ірина Яківна 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Анотований звіт 
31  2022.01/0077  

Афанасьєв Сергій Олександрович 

Інститут гідробіології 

Анотований звіт 
32  2022.01/0207  

Стойка Ростислав Стефанович 

Інститут біології клітини НАН України 

Анотований звіт 
33  2022.01/0105  

Каличак Ярослав Михайлович 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Анотований звіт 
34  2022.01/0091  

Варваренко Сергій Миколайович 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

Анотований звіт 
35  2022.01/0096  

Ляпощенко Олександр Олександрович 

Сумський державний університет 

Анотований звіт 
36  2022.01/0129  

Троханяк Віктор Іванович 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Анотований звіт 
37  2022.01/0025  

Козировська Наталія Олексіївна 

Інститут молекулярної біології і генетики 

Анотований звіт 
38  2022.01/0043  

Солдаткін Олександр Олексійович 

Інститут молекулярної біології і генетики  

Анотований звіт 
39  2022.01/0004  

Ноздренко Дмитро Микодайович 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Анотований звіт 
40  2022.01/0163  

Ільчук Григорій Архипович 

Національний університет «Львівська політехніка» 

Анотований звіт 
41  2022.01/0151  

Воробець Дмитро Зіновійович 

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

Анотований звіт 
42  2022.01/0188  

Лазарев Микола Михайлович 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Анотований звіт 
43  2022.01/0001  

Гаркуша Ігор Євгенійович 

Національний науковий центр “Харківський фізико-технічний інститут” 

Анотований звіт 
44  2022.01/0066  

Євтух Анатолій Антонович 

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України 

Анотований звіт 
45  2022.01/0170  

Дреус Андрій Юлійович 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

Анотований звіт 
46  2022.01/0099  

Звірко Ольга Іванівна 

​Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка Національної академії наук України 

Анотований звіт 
47  2022.01/0142  

Славінська Олена Сергіївна 

Національний транспортний університет 

Анотований звіт 
48  2022.01/0064  

Павлюк Володимир Васильович 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Анотований звіт 
49  2022.01/0168  

Лазаренко Максим Михайлович 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Анотований звіт 
50  2022.01/0094  

Шевченко Сергій Миколайович 

Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б.І. Вєркіна Національної академії наук України 

Анотований звіт 
51  2022.01/0087  

Ліпсон Вікторія Вікторівна 

Державна наукова установа “Науково-технологічний комплекс “Інститут монокристалів” Національної академії наук України” 

Анотований звіт 
52  2022.01/0014  

Зайцев Роман Валентинович 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

Анотований звіт 
53  2022.01/0017  

Чумаченко Ігор Володимирович 

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова 

Анотований звіт 
54  2022.01/0010  

Гуренко Ольга Іванівна 

Бердянський державний педагогічний університет 

Анотований звіт 
55  2022.01/0021  

Тютькін Олексій Леонідович 

Український державний університет науки і технологій 

Анотований звіт 
56  2022.01/0145  

Пугачов Микола Іванович 

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» 

Анотований звіт 
57  2022.01/0144  

Дзюндзюк Вячеслав Борисович 

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна 

Анотований звіт 
58  2022.01/0098  

Котун Кирил Васильович 

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України 

Анотований звіт 
59  2022.01/0073  

Таценко Наталія Віталіївна 

Сумський державний університет 

Анотований звіт 
60  2022.01/0166  

Слозанська Ганна Іванівна 

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 

Анотований звіт 
61  2022.01/0060  

Батиргареєва Владислава Станіславівна 

Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса 

Анотований звіт 
62  2022.01/0204  

Пашков Віталий Михайлович 

Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України 

Анотований звіт 
63  2022.01/0061  

Хаустова Вікторія Євгенівна 

Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук України 

Анотований звіт 
64  2022.01/0074  

Васильців Тарас Григорович 

Державна установа “Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України” 

Анотований звіт 
65  2022.01/0211  

Щерба Анатолій Андрійович 

Інститут електродинаміки 

Анотований звіт 
66  2022.01/0019  

Юрженко Максим Володимирович 

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона 

Анотований звіт 
67  2022.01/0107  

Саїк Павло Богданович 

Національний технічний університет “Дніпровська політехніка” 

Анотований звіт