16 Квітня 2024 15:06

Ідентифікаційний комітет Національного фонду досліджень України оголошує конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України

 1. Ідентифікаційний комітет Національного фонду досліджень України (далі – Ідентифікаційний комітет) відповідно до статті 54 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Положення про Національний фонд досліджень України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 року № 528, Положення про конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України зі змінами, затвердженими рішенням Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій (протокол №3 від 5 квітня 2024р.), оголошує конкурс щодо обрання на вакантні місця членів Наукової ради Національного фонду досліджень України (далі – Наукової ради), а саме:
 • 7 вакантних місць за секцією природничих, технічних наук та математики;
 • 5 вакантних місць за секцією біології, медицини та аграрних наук;
 • 4 вакантних місця за секцією соціальних та гуманітарних наук.

Члени Наукової ради обираються на вказані вище вакантні місця строком на 4 роки, за винятком одного вакантного місця за секцією біології, медицини та аграрних наук, що виникло в результаті дострокового припинення повноважень у зв’язку зі смертю члена Наукової ради, і на яке буде обрано члена Наукової ради зі строком повноважень в межах чотирьох років від дати набрання чинності розпорядженням  Кабінету Міністрів України  від 18 квітня 2023 р. № 320-р.

 1. Загальні положення щодо конкурсу, в тому числі вимоги до членів Наукової ради, викладені в Положенні про конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України, що оприлюднене одночасно з цим оголошенням на офіційній веб-сторінці Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, а також на офіційній веб-сторінці Національного фонду досліджень України.
 2. Кандидатів у члени Наукової ради на конкурс мають право висувати такі суб’єкти: Національна академія наук України, національні галузеві академії наук, наукові установи та заклади вищої освіти всіх форм власності, громадські наукові організації, групи вчених у кількості не менше п’яти осіб, які мають науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук. Самовисування кандидатів у члени Наукової ради не допускається. Суб’єктами подання подаються на конкурс такі документи стосовно кандидата:

1) анкета кандидата;

2) у разі висунення Національною академією наук України, національними галузевими академіями наук, науковими установами, закладами вищої освіти, громадськими науковими організаціями – витяг з протоколу засідання вченої (науково-технічної, технічної) ради (загальних зборів, статутного органу тощо) суб’єкта подання щодо висунення кандидата з обґрунтуванням його/її відповідності оприлюдненим кваліфікаційним вимогам до кандидатів і компетентності за напрямом (напрямами)  наукової і науково-технічної діяльності, який  кандидат має представляти у відповідній секції  Наукової ради;  витяг повинен також містити контактні дані (електронна адреса, мобільний телефон) відповідальної особи суб’єкта подання.

у разі висунення кандидата групою вчених –  протокол зібрання учасників цієї групи, який має містити:

 • прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, місце основної роботи та посаду, основний напрям наукової та (або) науково-технічної діяльності, контактні дані (електронна адреса, мобільний телефон) та згоди на обробку персональних даних кожного учасника групи;
 • обґрунтування відповідності кандидата оприлюдненим кваліфікаційним вимогам і компетентності за напрямом (напрямами) наукової і науково-технічної діяльності, який (які) кандидат має представляти у відповідній секції Наукової ради;
 • копії документів про присудження найвищого наукового ступеня кожного учасника групи;

3) заява кандидата зі згодою на участь у конкурсі, адресована на ім’я голови Ідентифікаційного комітету;

4) згода кандидата на обробку персональних даних;

5) копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

6) копії документів про вищу освіту,  про присудження кандидату найвищого наукового ступеня, найвищого вченого звання;

7) копія довідки з основного місця роботи кандидата, з зазначенням посади;

8) копія документу, що підтверджує наявність стажу наукової (науково-педагогічної) роботи.

Затверджені рішенням Ідентифікаційного комітету форми заяви, анкети кандидата, згоди кандидата на обробку персональних даних, а також вимоги до оформлення і подачі документів містяться у додатках 1-4 до цього Оголошення.

Документи на конкурс щодо кандидата складаються українською мовою та подаються у електронному вигляді.

За рішенням Ідентифікаційного комітету, з кандидатом може проводитися співбесіда.

 1. Кінцевою датою подання документів для участі у конкурсі є 13 вересня 2024 року. Датою початку конкурсу вважається дата оприлюднення цього оголошення. Конкурс вважається таким, що закінчився, з дня прийняття Ідентифікаційним комітетом рішення про схвалення результатів конкурсного відбору кандидатів у члени Наукової ради.

Результати конкурсу оприлюднюються не пізніше п’яти робочих днів з дня схвалення результатів конкурсного відбору на офіційній веб-сторінці Наукового комітету Національної  ради України з питань розвитку науки і технологій. Орієнтовною датою оприлюднення результатів конкурсу є 11 жовтня 2024 року.

 1. Документи в електронному вигляді надсилаються суб’єктами подання разом із супровідним листом на електронну пошту Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій  (E-mail: uasciencecops@gmail.com), не пізніше 23 год. 59 хв. 13 вересня 2024 року.

При порушенні цих вимог документи не приймаються.

 1. Контактні дані для довідок щодо конкурсу: електронна пошта uasciencecops@gmail.com, телефон 097 117 38 06.

ДОДАТКИ

Інші новини

17 Травня 2024

ЗАХІД З НАГОДИ ДНЯ НАУКИ В УКРАЇНІ: «ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ДО СВІТОВОГО ДОСЛІДНИЦЬКОГО ПРОСТОРУ»

Нагадуємо, що сьогодні – 17 травня 2024 року – відбудеться інформаційний захід з нагоди Дня науки в Україні: «Інтеграція України до світового дослідниць

16 Травня 2024

Участь НФДУ в Генеральній Асамблеї Science Europe

15 травня 2024 року в Дослідницькому фонді Фландрії (FWO) в Брюсселі відбулась Генеральна Асамблея Асоціації Science Europe. Нагадуємо, що Science Eu

З Днем вишиванки!

У кожній вишиванці — гордість, краса і невичерпна сила українського духу. Сьогодні ми вдягаємо вишиванки не тільки як символ нашої культури, але й як

15 Травня 2024

ЗАПРОШУЄМО НА ЗАХІД З НАГОДИ ДНЯ НАУКИ В УКРАЇНІ: «ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ДО СВІТОВОГО ДОСЛІДНИЦЬКОГО ПРОСТОРУ»

З нагоди Дня науки в Україні, 17 травня 2024 року Національний фонд досліджень України проведе інформаційний захід «Інтеграція України до світового досл

14 Травня 2024

У Брюсселі відбувся семінар «Голосування за науку: Роль науки в Європі»

14 травня 2024 року, паралельно із Генеральною Асамблеєю асоціації Science Europe у Брюсселі, Бельгія відбувся семінар Voting for Science: The Role of S