Головна > Новини > Для ЗМІ

“Підтримка досліджень провідних та молодих учених” – другий конкурс НФДУ

Національний фонд досліджень України оголошує конкурс проєктів із виконання наукових досліджень і розробок “Підтримка досліджень провідних та молодих учених”. Таке рішення прийняла наукова рада Фонду на своєму засіданні 15 травня 2020 р. Метою конкурсу є надання фінансової підтримки провідним науковцям України, які разом із здібними молодими вченими здійснюють наукові дослідження і розробки, спрямовані на отримання нових фундаментальних та прикладних знань, на сприяння вирішенню актуальних проблем розвитку держави, людини та суспільства та інтеграції української науки до світового наукового простору. Прийом заявок для участі в конкурсі розпочинається 21 травня і закінчується 26 червня 2020 року. Більш детальна інформація про конкурс міститься в Оголошенні та Умовах конкурсу.

Ідентифікаційний комітет Національного фонду досліджень України оголошує конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України

 1. Ідентифікаційний комітет Національного фонду досліджень України (далі – Ідентифікаційний комітет) відповідно до статті 54 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», Положення про Національний фонд досліджень України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 липня 2018 року № 528, Положення про конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України зі змінами, затвердженими рішенням Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій (протокол №3 від 29 квітня 2020), оголошує конкурс щодо обрання на вакантні місця членів Наукової ради Національного фонду досліджень України (далі – Наукової ради), строк повноважень яких спливає 27 грудня 2020 р., а саме:
 • 7 вакантних місць за секцією природничих, технічних наук та математики;
 • 5 вакантних місць за секцією біології, медицини та аграрних наук;
 • 4 вакантних місця за секцією соціальних та гуманітарних наук.

Члени Наукової ради обираються на вакантні місця строком на 4 роки

 

 1. Загальні положення щодо конкурсу, в тому числі вимоги до членів Наукової ради, викладені в Положенні про конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України, що оприлюднене одночасно з цим оголошенням на офіційній веб-сторінці Наукового комітету Національної  ради України з питань розвитку науки і технологій. 
 2. Кандидатів у члени Наукової ради на конкурс мають право висувати такі суб’єкти: Національна академія наук України, національні галузеві академії наук, наукові установи та заклади вищої освіти всіх форм власності, громадські наукові організації. Самовисування кандидатів у члени Наукової ради не допускається. Суб’єктами подання подаються на конкурс такі документи стосовно кандидата:

1) анкета кандидата

2) витяг з протоколу засідання вченої (науково-технічної, технічної) ради (загальних зборів, статутного органу тощо) суб’єкта подання щодо висунення кандидата з обґрунтуванням його/її відповідності оприлюдненим кваліфікаційним вимогам до кандидатів і компетентності за напрямом (напрямами)  наукової і науково-технічної діяльності, який  кандидат має представляти у відповідній секції  Наукової ради;  витяг повинен також містити контактні дані (електронна адреса, мобільний телефон) відповідальної особи суб’єкта подання. 

3) заява кандидата зі згодою на участь у конкурсі, адресована на ім’я голови Ідентифікаційного комітету;

4) згода кандидата на обробку персональних даних.

Затверджені рішенням Ідентифікаційного комітету форми заяви, анкети кандидата, згоди кандидата на обробку персональних даних, а також вимоги до оформлення документів містяться у додатках 1-4 до цього Оголошення.

Документи на конкурс щодо кандидата складаються українською мовою та подаються у паперовому та електронному вигляді.

За рішенням Ідентифікаційного комітету, з кандидатом може проводитися співбесіда.

 

 1. Кінцевою датою подання документів для участі у конкурсі є  14 вересня 2020 року. Датою початку конкурсу вважається дата оприлюднення цього оголошення. Конкурс вважається таким, що закінчився, з дня прийняття Ідентифікаційним комітетом рішення про схвалення результатів конкурсного відбору кандидатів у члени Наукової ради.

 

Результати конкурсу оприлюднюються не пізніше п’яти робочих днів з дня схвалення результатів конкурсного відбору на офіційній веб-сторінці Наукового комітету Національної  ради України з питань розвитку науки і технологій. Орієнтовною датою оприлюднення результатів конкурсу є 9 жовтня 2020 року.

 

 1. Документи в електронному вигляді надсилаються суб’єктами подання на електронну пошту Наукового комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій  (E-mail: uasciencecops@gmail.com), не пізніше 23 год. 59 хв. 14 вересня 2020 року. У паперовому вигляді документи повинні надійти не пізніше 18 вересня 2020 року на адресу: вул. Бориса Грінченка, 1, каб. 122, м. Київ, 01001, Науковий комітет Національної ради з питань розвитку науки і технологій – Ідентифікаційний комітет.

При порушенні цих вимог документи не приймаються.

6. Контактні дані для довідок щодо конкурсу: електронна пошта uasciencecops@gmail.com, телефон 097 117 38 06.

Оголошено перший конкурс Національного фонду досліджень України

Національний фонд досліджень України оголошує конкурс наукових і науково-технічних проєктів «Наука для безпеки людини та суспільства». Таке рішення прийняла наукова рада Фонду на своєму засіданні 11 травня 2020 р. Прийом заявок для участі в конкурсі розпочинається 15 травня і закінчується 15 червня 2020 року. Більш детальна інформація про конкурс міститься в Оголошенні та Умовах конкурсу.

Конкурси національного фонду досліджень України стартують у травні

Перші конкурси Нацфонду досліджень стартують у травні, пріоритети – вирішення проблем безпеки, зокрема COVID-19, та підтримка провідних і молодих учених

Національний фонд досліджень України (НФДУ) оголосить конкурс наукових і науково-технічних проєктів «Наука для безпеки людини та суспільства»  з 12 травня та орієнтовно з 18 травня – конкурс  «Підтримка досліджень провідних та молодих учених». Відповідне рішення прийняла наукова рада НФДУ під час онлайн-засідання  27-30 квітня 2020 року.

Мета конкурсу «Наука для безпеки людини та суспільства» – підтримка найкращих наукових проєктів із вирішення  актуальних проблем безпеки людини та суспільства в Україні. Зокрема, за напрямами досліджень, пов’язаними з:

 •     біобезпекою людини та суспільства;
 •     біомедициною;
 •     екологією;
 •     кібернетичною та інформаційною безпекою;
 •     відповіддю на економічні, соціальні, гуманітарні виклики в умовах природних і техногенних надзвичайних ситуацій, зокрема, медико-біологічні, економічні, соціальні, психологічні, гуманітарні та культурні наслідки пандемії COVID-19 і шляхи їх подолання.

Загальний обсяг фінансування конкурсу 2020 року становить 100 млн гривень.

 

Передбачаються два види проєктів: із терміном виконання в 2020 році та з терміном виконання впродовж 2020-2021 років. Максимальна сума фінансування проєктів на 1 рік – 5 млн гривень.

 

Науковий керівник та принаймні один виконавець проєкту повинні мати науковий ступінь, наукові публікації в періодичних виданнях, що індексуються Scopus та/чи WoS, та/або наукові монографії (для суспільно-гуманітарних наук) у відповідній галузі знань.

У другому конкурсі – «Підтримка досліджень провідних та молодих учених» – підтримку зможуть отримати колективи, що складатимуться з провідних і молодих українських учених, які працюють на світовому рівні.

Конкурс є загальногалузевим (bottom-up) із загальним обсягом фінансування  2020 року – 150 млн гривень.

Проєкти будуть: 

 • із терміном виконання 2020-2021 рр. і загальним фінансуванням до 10 млн грн;
 • із терміном виконання 2020-2022 рр. і загальним фінансуванням до 15 млн грн. 

 

Колектив авторів проєкту – не більш як 7 дослідників, водночас не менш як половина мають бути молоді вчені (з зазначенням прізвищ). Крім цього, передбачено можливість залучати до проєкту до 3 асистентів із числа молодих учених і студентів – без зазначення прізвищ.

 

У конкурсі встановлюються жорсткі умови до наукового здобутку керівника проєкту. Так, керівником проєктів із математичних, природничих, технічних, біологічних, аграрних та медичних наук може бути тільки вчений, що має науковий ступінь і є автором (чи співавтором) або не менш як 5 публікацій за 2015-2020 рр., або не менш як 10 публікацій за 2010-2020 рр. у періодичних виданнях першого (Q1) та другого (Q2) квартилів за класифікацією Journal Citation Reports або Scimago.

 

Керівником проєктів із гуманітарних, суспільних, економічних, юридичних наук може бути вчений, що має:

 • науковий ступінь;  
 • наукові публікації у фахових періодичних виданнях, індексованих у Scopus і WoS, або є автором наукової монографії (співавтором колективної монографії), виданої (або підготовленої до видання та анонсованої видавництвом) іноземною мовою за межами України, окрім країн СНД; 
 • є автором (співавтором) наукової монографії, виданої протягом останніх 5 років в Україні, яка (або) здобула нагороду (премію, відзнаку) національних чи міжнародних конкурсів, (або) отримала не менш як дві позитивні рецензії, опубліковані у міжнародних фахових наукових періодичних виданнях.

 

«Наукова рада фонду, в яку входить 30 провідних українських учених, прийняла рішення про старт перших двох конкурсів у травні. Умови конкурсів  направлені з одного боку на підтримку тих сфер нашої науки, які здатні в короткі строки дати відповідь на серйозні виклики безпеці України (зокрема, пандемії COVID-19), а з іншого боку – підтримати наших кращих учених та їхніх молодих учнів», – повідомив голова НФДУ Леонід Яценко.

 

Офіційні оголошення конкурсів будуть опубліковані на сайті НФДУ https://nrfu.org.ua 12 та (орієнтовно) 18 травня. У них буде докладна інформація про вимоги до учасників, умови, час та місце проведення, перелік документів і спосіб їх подання, обсяг фінансування та тривалість проєктів, критерії відбору та оцінювання тощо.

«Ми готові до проведення першого конкурсу, він відбуватиметься виключно онлайн. Проєкти прийматимемо через спеціальний  програмний модуль на сайті фонду. Для проведення експертизи вже сформовано пул експертів – як українських, так і закордонних. Зараз їх загалом більше ніж  тисяча шістсот, далі триватиме відбір експертів конкретно під оголошений конкурс», – пояснив виконавчий директор фонду Борис Сорочинський.

Нагадуємо, що попри секвестр бюджету, цього року на роботу фонду вдалося зберегти майже 300 млн гривень.

«Ці кошти повинні отримати кращі українські науковці, щоб мати можливість проводити дослідження світового рівня в Україні. Ми відходимо від практики фінансування «всім потрохи»: державні ресурси треба концентрувати на підтримці унікального потенціалу, пріоритетних досліджень. І НФДУ має стати ефективним інструментом для цього», – зазначив перший заступник Міністра освіти і науки Юрій Полюхович.

Довідково: Національний фонд досліджень України було створено 4 липня 2018 року. Одним із його важливих завдань є грантова підтримка досліджень і розробок українських учених попри їхнє відомче підпорядкування. Гранти можуть бути індивідуальні, колективні чи інституційні. Передбачається також грантова підтримка:

 • розвитку матеріально-технічної бази наукових досліджень і розробок високого рівня;
 • розвитку наукової співпраці, зокрема, наукової мобільності, організації, проведення та участі у конференціях, симпозіумах, спільних дослідженнях університетів і наукових установ тощо;
 • наукового стажування наукових працівників, аспірантів і докторантів, зокрема за кордоном;
 • створення, функціонування та розвиток дослідницької інфраструктури;
 • трансферу знань та їх поширення;
 • проєктів молодих учених;
 • діяльності, спрямованої на залучення учнівської молоді до наукової та науково-технічної діяльності; 
 • популяризації науки.

Всі гранти НФДУ надає на конкурсній основі. Всі проєкти обов’язково проходять незалежну експертизу, зокрема, із залученням іноземних експертів. 

Відкрите звернення

Відкрите звернення

до Президента України, Прем’єр-Міністра України,

голови Верховної Ради України,
керівників фракцій Верховної Ради України

у зв’язку із планами секвестру державного бюджету на 2020 рік

 

Шановні очільники держави!

Розуміючи важливість мобілізації ресурсів країни для боротьби з наслідками пандемії COVID-19 та розуміючи необхідність відповідних змін до державного бюджету на 2020 рік, ми все ж вважаємо неприпустимими обговорювані в засобах масової інформації пропозиції тотального скорочення ключових статей видатків, що стосуються наукової сфери, зокрема видатків бюджетної програми 2201300 «Забезпечення діяльності Національного фонду досліджень, грантова підтримка наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок» .

Національний фонд досліджень України створений з метою грантової підтримки найкращих науковців країни на конкурсній основі, без будь-яких обмежень щодо відомчої приналежності, з максимально прозорим оцінюванням проєктів з залученням незалежних експертів. Запуск Фонду – це впровадження світових практик найбільш ефективного використання коштів на наукові дослідження. Але, на відміну від світових практик, українська наука хронічно недофінансована, і повсякденним фактом життя для наших науковців є неповні робочі тижні і відпустки за свій рахунок. Відтік кваліфікованих наукових кадрів в останні роки набув нечуваних масштабів – лише з 2016 по 2018 рік загальна кількість дослідників в Україні зменшилася на 37%, ще гіршою є ситуація з відтоком молодих науковців. В таких умовах можливості науковців хоч якось збільшити свою мізерну заробітну плату залежать від наявності конкурсного фінансування – а серед них, зокрема, і ті дослідники, що розробляють українські тести на коронавірус, і ті, що розробляють методи лікування, і ті, від наявності яких в Україні залежатиме, чи буде кому відповідати на наступний природний чи техногенний виклик, що постане перед нами.

«Обнулення» коштів на конкурсну грантову підтримку остаточно поховає надії тисяч науковців на якісь зміни на краще, повністю знівелює розпочаті реформи в науковій та освітній сфері, надішле талановитій науковій молоді потужний сигнал про те, що в Україні вони нікому не потрібні. Наразі, Фонд провів необхідну підготовку до запуску конкурсів, і готовий найближчим часом їх оголосити. Проєкти, пов’язані з поточними викликами, зумовленими пандемією, однозначно отримуватимуть пріоритет. Закликаємо Вас не допустити прийняття рішень, що здатні призвести до незворотної деградації наукової сфери України.