31 Грудня 2023 00:27

ОГОЛОШЕННЯ про вибори Національним фондом досліджень України Комісії конкурсу для проведення конкурсу проєктів із виконання наукових досліджень і розробок «Дослідницькі інфраструктури для проведення передових наукових досліджень»

Згідно з рішенням наукової ради Національного фонду досліджень України від 26-28 грудня 2023 року (протокол № 39) та у відповідності до п.1. Розділу ІІ Положення про Комісію конкурсу, НФДУ оголошує вибори Комісії конкурсу із виконання наукових досліджень і розробок “Дослідницькі інфраструктури для проведення передових наукових досліджень ”.

Члени Комісії конкурсу обираються з числа визнаних вчених з урахуванням таких основних критеріїв:

– наявність наукового ступеня;

– широка цитованість наукових публікацій у відповідній галузі науки;

– висока кваліфікація та досвід;

– досвід проведення наукової і науково-технічної експертизи;

– бездоганна професійна репутація та академічна доброчесність (зокрема, якщо хоча б два члени наукової ради секції Фонду мають заперечення проти певної кандидатури з огляду на обґрунтовані сумніви щодо її репутації та/або академічної доброчесності, така кандидатура не допускається до розгляду).

Наукова рада секції Фонду може застосовувати додаткові критерії відбору до членів Комісії конкурсу з метою обрання найбільш кваліфікованих та досвідчених кандидатур.

Для обрання до складу Комісії конкурсу відповідна кандидатура повинна набрати більше половини голосів складу наукової ради секції Фонду.

Членами Комісії конкурсу не можуть бути:

  • працівники дирекції Фонду, члени наукової ради Фонду, Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій та члени їхніх сімей;
  • керівники або заступники керівника наукових установ, організацій і закладів вищої освіти, а також особи, що займають інші штатні адміністративні посади вище рівня керівника структурного підрозділу (відділу, лабораторії, кафедри) наукової установи чи закладу вищої освіти.

Всі члени Комісії конкурсу письмово підтверджують ознайомлення з вимогами Порядку розгляду та експертизи проєктів із виконання наукових досліджень і розробок, що подаються Національному фонду досліджень України для участі в конкурсних відборах, вимогами Положення про дотримання наукових етичних принципів та запобігання конфлікту інтересів під час проведення експертизи та конкурсного відбору проєктів, що фінансуються за рахунок грантової підтримки Національного фонду досліджень України, та підписують зобов’язання про нерозголошення конфіденційної інформації (в тому числі – конфіденційної конкурсної інформації).

Оплата праці членів Комісії конкурсу здійснюється з урахуванням Порядку формування та використання коштів Національного фонду досліджень України та Норм оплати праці експертів, які залучаються для проведення державної наукової та науково-технічної експертиз, що проводяться за рахунок коштів державного бюджету.

Для участі у виборах членів Комісії конкурсу претенденти на електронну адресу фонду подають анкети з врахуванням зазначених в оголошенні основних критеріїв, підписані особисто.

Анкети (за особистим підписом), подаються претендентами  з 01 січня 2024 по 26 січня 2024 року у форматі PDF (зразок).

Електронна пошта подачі анкет для участі у виборах Комісії конкурсу – nrfu@nrfu.org.ua

Веб-сайт: https://nrfu.org.ua/

Поштова адреса: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 1.

Інші новини

17 Квітня 2024

Підписано Меморандум про співпрацю між Національним фондом досліджень України та Національною академією правових наук України

17 квітня 2024 року відбулося підписання Меморандуму про співпрацю між Національним фондом досліджень України та Національною академією правових наук Ук

Можливості фінансування в новому конкурсі ERA 2024: Інформаційний день WIDERA

Цей інформаційний день має на меті проінформувати потенційних заявників про нові теми конкурсів ERA в рамках Робочої програми WIDERA на 2023-2025 роки.

16 Квітня 2024

Ідентифікаційний комітет Національного фонду досліджень України оголошує конкурс щодо обрання членів Наукової ради Національного фонду досліджень України

Ідентифікаційний комітет Національного фонду досліджень України (далі – Ідентифікаційний комітет) відповідно до статті 54 Закону України «Про науков

08 Квітня 2024

Українські мігранти на ринку праці ЄС: що змінилося за час війни?

Нещодавно 13 українських учених приєдналися до проєктів, які започаткували наукові команди з Нідерландів. Науковці перемогли у «Конкурсному відборі на д

04 Квітня 2024

«Інфо-Дей» та захід із розповсюдження інформації 26-27 березня у Львові: підсумки

Команда «Офісу Горизонт Європа в Україні» НФДУ провела 26-27 березня інформаційний захід «Інфо-Дей» та захід із розповсюдження інформації для інших ціль