ЗАВЕРШЕНО ПЕРШИЙ ЕТАП КОНКУРСІВ НФДУ 2020 РОКУ

Закінчився прийом заявок на перші два конкурси Національного фонду досліджень України – “Наука для безпеки людини та суспільства” та “Підтримка досліджень провідних та молодих учених”. На конкурси подано більше 900 заявок на одержання грантової підтримки для реалізації одно-, дво- та трирічних проєктів із загальним запитуваним фінансуванням понад 5 млрд. грн.

КОНКУРС НАУКА ДЛЯ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ ТА СУСПІЛЬСТВА

Тематика конкурсу – конкурс колективних проєктів за напрямами досліджень, пов’язаних із біобезпекою, біомедициною, екологією, кібернетичною та інформаційною безпекою, із відповіддю на економічні, соціальні, гуманітарні виклики в умовах природних та техногенних надзвичайних ситуацій, а також з подоланням медико-біологічних, економічних, соціальних, психологічних, гуманітарних і культурних наслідків пандемії COVID-19. Мета конкурсу – фінансування найкращих наукових проєктів, спрямованих на вирішення актуальних проблем безпеки людини та суспільства в Україні. Детальніша інформація про конкурс міститься в Оголошенні та Умовах конкурсу.

Загальний обсяг фінансування конкурсу в 2020 р. становить 100 млн. грн. Максимальна загальна сума фінансування одного проєкту: 

із терміном виконання в 2020 році – 5 млн. грн.; 

із терміном виконання в 2020-2021 рр. – 10 млн. грн.

На конкурс подано 516 заявок, зокрема за напрямами: природничі, технічні  науки і математика – 172; біологія, медицина і аграрні науки – 203; соціальні та гуманітарні науки – 141. Загальний запит на  фінансування становить 2.4 млрд. грн., зокрема запит на фінансування у 2020 році складає 940 млн. грн., що у 9.4 разів перевищує оголошене фінансування 2020 року; запит на фінансування у 2021 році – 1.5 млрд. грн.

КОНКУРС “ПІДТРИМКА ДОСЛІДЖЕНЬ ПРОВІДНИХ ТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ”

Тематика конкурсу – загальногалузевий конкурс колективних проєктів із виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень і розробок. Мета конкурсу – надання фінансової підтримки провідним науковцям України, які разом зі здібними молодими вченими здійснюють наукові дослідження і розробки, спрямовані на отримання нових фундаментальних та прикладних знань, на сприяння вирішенню актуальних проблем розвитку держави, людини та суспільства та інтеграції української науки до світового наукового простору. Детальніша інформація про конкурс міститься в Оголошенні та Умовах конкурсу.

Загальний обсяг фінансування конкурсу в 2020 р. становить 150 млн. грн. Максимальна сума фінансування проєкту щороку – 5 млн. грн. Максимальна сума фінансування проєкту з терміном виконання в 2020-2021 рр. – 10 млн. грн., із терміном виконання в 2020-2022 рр. – 15 млн. грн. 

На конкурс подано 415 заявок, зокрема за напрямами: природничі, технічні  науки і математика – 257; біологія, медицина і аграрні науки – 88; соціальні та гуманітарні науки – 70. Загальний запит на фінансування поданих проєктів складає 2.7 млрд. грн., зокрема запит на фінансування у 2020 році становить понад 600 млн. грн., що приблизно в чотири рази перевищує оголошене фінансування конкурсу у 2020; запит на фінансування у 2021 році – понад  1.1 млрд. грн., у 2022 році –понад  900 млн. грн.

Рішення наукової ради НФДУ про затвердження результатів конкурсу, ухвалене за результатами наукової і науково-технічної експертизи кожного проекту, перелік проектів, які отримують грантову підтримку, та обсяги їх фінансування будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті НФДУ.

error: Дані захищено!!