31 Грудня 2023 00:25

2023.05 Дослідницькі інфраструктури для проведення передових наукових досліджень

Метою конкурсу є відбір проєктів для надання грантової підтримки для проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень із забезпечення розвитку національного дослідницького простору та його інтеграції до світового дослідницького простору, розбудови дослідницької інфраструктури як сукупності засобів, ресурсів та пов’язаних з ними послуг, які використовуються науковим співтовариством для проведення досліджень на найвищому рівні, зокрема для створення нових та підтримки наявних наукових підрозділів, їх мережевих структур, центрів колективного користування, архівів та/або бібліотек наукової інформації тощо, які в результаті виконання таких проєктів можуть досягти можливості стабільного залучення фінансування на умовах, що дозволять їм організувати самостійну роботу з проведення наукових досліджень на рівні найкращих світових стандартів.

Проєкти, які фінансуватимуться за результатами цього конкурсу, мають виконуватися найбільш активними, перспективними та продуктивними науковцями, які мають: 

(1) значний досвід проведення  фундаментальних та прикладних досліджень у різних галузях науки; 

(2) можливість та мотивацію для роботи за найкращими світовими стандартами, а також для створення та розвитку провідних команд дослідників. 

Конкурс також спрямований на вирішення наступних унікальних задач: 

(1) створення, функціонування та забезпечення розвитку інфраструктурних центрів для вирішення мультидисциплінарних задач;

(2) залучення комерційних структур для впровадження наукоємної продукції;

(3) забезпечення уникнення фрагментації досліджень та подвійного використання коштів;

(4) об’єднання комплементарних експертиз;

(5) підготовка матеріальної бази провідних команд українських науковців, а також підвищення їхнього наукового рейтингу до найвищих світових стандартів задля їхньої подальшої участі в найбільш престижних європейських та світових конкурсах наукових проєктів; 

(6) підготовка матеріальної бази провідних команд українських науковців, а також підвищення їхньої наукової та адміністративної компетентності з метою створення державних ключових лабораторій у подальшому;

(7) консолідація наукових спільнот навколо передових команд.

Тематика проєктів має відповідати принаймні одному з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки (у відповідності до статті 3 Закону України “Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки”). Заявка на одержання грантової підтримки, що подається на Конкурс, має відповідати одному з перелічених нижче тематичних напрямів:

  1. Фундаментальні наукові дослідження в галузі  природничих наук та математики.
  2. Фундаментальні дослідження в галузі наук про життя.
  3. Прикладні дослідження, що мають на меті створення технологій (включзно з IT) та продуктів, які ґрунтуються на новітніх досягненнях фундаментальної науки.
  4. Фундаментальні соціо-гуманітарні дослідження з найбільш актуальних проблем сучасності. 
  5. Мультидисциплінарні дослідження.

Умови конкурсу розміщено за посиланням: Дослідницькі інфраструктури для проведення передових наукових досліджень“.