Спільний конкурс ДФФД та DFG

СПІЛЬНИЙ КОНКУРС Ф81 НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО ФОНДУ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (ДФФД, УКРАЇНА) ТА НІМЕЦЬКОГО ДОСЛІДНИЦЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА (DEUTSCHE FJRSCHUNG  CGEMEINSCHAFT, DFG, ФРН)» ЗА ПРІОРИТЕТНИМИ НАПРЯМАМИ «ФІЗИКА» ТА «МАТЕМАТИКА»

1 Ф81/41600  Стрейнтроніка квазидвовимірних матеріалів з дефектами: компланарні гетероструктури у порівнянні з ламелярними

Татаренко Валентин

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

2 Ф81/41396 Контрольна передача квантової інформації в надпровідних мережах

Житлухіна Олена 

Донецький фізико-технічний інститут ім. О. О. Галкіна НАН України

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

3 Ф81/41481 Кооперативна кінетика дефектів та доменних структур у сегнетоелектриках

Морозовська Ганна 

Інститут фізики НАН України

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

4 Ф81/41894 Колективна динаміка феромагнітних наночастинок зі скінченною анізотропією у в’язкій рідині

Лютий Тарас 

Сумський державний університет

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

5 Ф81/41842 Мікроеліпсометричні дослідження впорядкованих плазмонних наноструктур

Борщагівський Євген 

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

6 Ф81/41743 Стійкість та робастність щодо збурень атракторів нелінійних нескінченновимірних систем

Олексій Капустян

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт