14 лютого 2020 року пройшло засідання Наукової ради Фонду

14 лютого 2020 року в приміщенні Міністерства освіти і науки України, що знаходиться за  адресою м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 16, відбулося чергове засідання Наукової ради  Національного фонду досліджень України (далі – Фонд) під головуванням ЯЦЕНКА Леоніда Петровича.

На засіданні були присутні 27 членів Наукової ради Фонду та представники Дирекції Фонду.

До розгляду учасників засідання були запропоновані питання щодо поточної діяльності Фонду, визначення умов (тематики)  проведення першого конкурсу Фонду, затвердження проєктів нормативних документів, необхідних для організації та проведення конкурсу,  у тому числі щодо порядку формування, складу та повноважень Комісії конкурсу, форм  і критеріїв експертного оцінювання проєктів із виконання наукових досліджень і розробок, а також питання щодо змін до структури дирекції Фонду та підготовки до оголошення першого конкурсу Фонду. Крім того,  до обговорення членами Наукової ради Фонду були представлені пропозиції, висловлені Наглядовою радою Фонду, до Стратегії діяльності Фонду на 2020-2023 роки та Положення про дотримання наукових етичних принципів та запобігання конфлікту інтересів під час проведення експертизи та конкурсного відбору проєктів, що фінансуються за рахунок грантової підтримки Національного фонду досліджень України (далі – Положення про етичні принципи).

За підсумками роботи Наукової ради Фонду було:

  • прийнято рішення про початок підготовки до проведення першого конкурсу Фонду;
  • схвалено Порядок розгляду та експертизи проєктів з виконання наукових досліджень і розробок, що подаються Національному фонду досліджень України для участі в конкурсних відборах;
  • схвалено Типове положення про Комісію конкурсу Національного фонду досліджень України (Додаток 1 до  Порядку розгляду та експертизи проєктів  з виконання наукових досліджень і розробок, що подаються Національному фонду досліджень України для участі в конкурсних відборах);
  • схвалено Критерії оцінювання проєктів, поданих на конкурс Національного фонду досліджень України (Додаток 2 до Порядку розгляду та експертизи проєктів з виконання наукових досліджень і розробок, що подаються Національному фонду досліджень України для участі в конкурсних відборах);
  • розглянуто та частково враховано пропозиції Наглядової ради Фонду до Стратегії діяльності Фонду на 2020-2023 роки та Положення про етичні принципи;
  • погоджено внесення змін до структури дирекції Фонду.

Науковою радою також було підтримано пропозицію щодо направлення на погодження Наглядової ради Фонду схваленого на засіданні Наукової ради проєкту постанови Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Порядку формування та використання коштів Національного фонду досліджень України. Зазначений проєкт  урядового рішення було підготовлено з огляду на необхідність створення належних фінансових передумов для залучення провідних вчених і науковців в якості експертів і членів комісії конкурсу для проведення наукової і науково-технічної експертизи та конкурсного відбору проєктів.

На наступному засіданні Наукової ради Фонду, яке відбудеться у березні 2020 року, буде визначено час та умови проведення першого конкурсу Фонду.