Головна > Інформаційні ресурси > Звітність > Виконані проєкти > Звіти проєктів за конкурсом “Наука для безпеки людини та суспільства”, виконаних у 2021 році

Звіти проєктів за конкурсом “Наука для безпеки людини та суспільства”, виконаних у 2021 році

1 2020.01/0246 Шаблій Володимир Анатолійович

Вивчення стану дихальної, серцево-судинної та імунної систем у хворих з пневмонією COVID-19 після трансплантації кріоконсервованих алогенних мезенхімальних стовбурових клітин

Інститут молекулярноїбіології і генетики

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

2 2020.01/0021 Риндич Алла Володимирівна

Молекулярні компоненти інвадоподій як прогностичні фактори злоякісних пухлин грудної залози людини

Інститут молекулярноїбіології і генетики

Анотований звіт

 Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

3 2020.01/0188 Подольський Василь Васильович

Дослідити значення медико-біологічних та соціологічних факторів в поширенні коронавірусного інфікування серед жінок та дітей в Україні

ДУ «ІПАГ ім. акад. Лук’янової НАМН України»

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

4 2020.01/0489 Лазарєв Микола Михайлович

Целюлозоруйнуюча активність мікрофлори ґрунтів Українського Полісся в умовах радіоактивного забруднення та її участь у ґрунтоутворюючих процесах (включаючи пірогенно трансформовані ґрунти)

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

5 2020.01/0140 Куземко Анна Аркадіївна

Трав’яні біотопи України загальноєвропейського значення: сучасний стан, масштаби втрат та стратегія збереження в умовах глобальних кліматичних змін і антропогенної трансформації довкілля

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

6 2020.01/0258 Кунах Віктор Анатолійович

Розробка засад біотехнологічного виробництва нових гіпотензивних і протиаритмічних алкалоїдів раувольфії зміїної Rauwolfia serpentina Benth.

Інститут молекулярної біології і генетики

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

7 2020.01/0543 Нипорко Олексій Юрійович

Раціональний дизайн інгібіторів мускаринових рецепторів ацетилхоліну як потенційних компонентів комбінованої терапії хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ) та астми

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

8 2020.01/0308 Черняк Віктор Анатолійович

Застосування вітчизняних лазерних та електрозварювальних технологій у лікуванні ран та трофічних порушень м’яких тканин спричинених бойовими травмами та захворюваннями магістральних судин

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

Науковий звіт субвиконавця

Науковий звіт субвиконавця

9 2020.01/0090 Дмитрук Костянтин Васильович

Створення дріжджових продуцентів нових флавінових антибіотиків

Інститут біології клітини НАНУ

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

10 2020.01/0226 Задорожна Вікторія Іванівна

Експериментальне дослідження ефективності та безпечності застосування нових фітохімічних та бактерійних препаратів для лікування коронавірусної та інших найпоширеніших інфекцій

Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В.Громашевського

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

11 2020.01/0266 Ісаєв Дмитро Сергійович

Вплив периферичних нейрофізіологічних механізмів дихання на гострий респіраторний дистрес-синдром: роль рецепторів транзієнтного потенціалу (TRP), опіоїдних (MOR) та канабіноїдних (CA) рецепторів

Інститут фізіології імені О.О.Богомольця

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

12 2020.01/0357 Карпов Павло Андрійович

Cтворення нових ефективних інгібіторів формування Z-кільця з метою отримання протитуберкульозних препаратів антимітотичної дії / Creation of new effective inhibitors of Z-ring formation in order to obtain anti-tuberculosis drugs with antimitotic action

Державна установа “Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України”

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

13 2020.01/0322 Колибо Денис Володимирович

Дослідження імуногенних властивостей протеїнів коронавірусу SARS-CoV-2 як основа для розроблення вакцини проти COVID19

Інститут біохімії імені О.В.Палладіна НАН України

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

14 2020.01/0301 Кучук Микола Вікторович

Біосинтез в рослинах рекомбінантних фармацевтичних білків, які протидіють поширенню деяких інфекційних захворювань вірусного та бактеріального походження

Інститут клітинної біології та генетичної інженерії

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

15 2020.01/0035 Лукаш Любов Леонідівна

Дослідження терапевтичної ефективності і безпечності нових еквівалентів дерми з включенням композиту (препарат ізатізон та цитокін EMAP II) для лікування травматичних уражень шкіри

Інститут молекулярної біології і генетики

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

16 2020.01/0121 Ничик Сергій Анатолійович

Вивчення можливої ролі тварин як резервуару вірусу SARS-COV-2

Інститут ветеринарної медицини НААНУ

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

17 2020.01/0075 Броварець Володимир Сергійович

Дизайн та синтез нових електронодефіцитних азолів, активних проти вірусів, які викликають опортуністичні інфекції

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

18 2020.01/0015 Веліченко Олександр Борисович

Умовно безреагентні системи обробки лікарняних стоків

Державний вищий навчальний заклад “Український державний хіміко-технологічний університет”

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

19 2020.01/0351 Олійников Роман Васильович

Аналіз, дослідження, розробка та впровадження сучасних технологій інформаційної безпеки для глобального моніторингу кібернетичного простору України в умовах кризових та надзвичайних ситуацій

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

20 2020.01/0490 Стіренко Сергій Григорович

Платформа штучного інтелекту для дистанційного автоматизованого виявлення та діагностики захворювань людини

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

Науковий звіт субвиконавця

21 2020.01/0516 Татарець Анатолій Леонідобіливич

Створення флуоресцентних діагностичних матеріалів для гібридизаційних аналізів та досліджень методом полімеразної ланцюгової реакції

Державна наукова установа “Науково-технологічний комплекс” “Інститут монокристалів” НАН України

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

22 2020.01/0086 Пінчук Ірина Яківна

Дослідити вплив пандемії COVID-19 на психічне здоров’я медичних працівників та розробити комплексну модель подолання її негативних наслідків з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

23 2020.01/0044 Прилуцький Юрій Іванович

Протикоронавірусна активність водорозчинних С60 фулеренів у створенні нових прототипів профілактичних і терапевтичних препаратів: in silico, in vitro та in vivo скринінги

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

Науковий звіт субвиконавця

24 2020.01/0080 Сибірний Андрій Андрійович

Розробка вакцини проти SARS-CoV-2 на основі експресії фрагментів білка S у дріжджів та вивчення імунної відповіді у лабораторних тварин

Інститу біології клітин НАН України

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

25 2020.01/0204 Струтинський Руслан Борисович

Розробка нових методів підвищення експресії АТФ-чутливих калієвих каналів клітинних мембран, як потужної універсальної системи ендогенного захисту

Інститу фізіології імені О.О.Богомольці

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

26 2020.01/0091 Тукало Михайло Арсентійович

Комбіновані тест-системи для діагностики та аналізу експресії генів вродженого імунітету при небезпечних вірусних інфекціях

Інститу молекулярної біології і генетики НАН України

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

27 2020.01/0464 Худецький Ігор Юліанович

Розробка концепції підготовки фахівців та підвищення кваліфікації з біобезпеки та біозахисту

Національний технічний уніерситет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

28 2020.01/0517 Ярмолюк Сергій Миколайович

Розробка та тестування in vivo інгібіторів протеїнкінази С бета – ключового ферменту індукції нейтрофільних позаклітинних пасток (NETs) для запобігання гострого респіраторного дистрес синдрому (ARDS)

Інститут молекулярної біології і генетики НАН України

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

Науковий звіт субвиконавця

29 2020.01/0025 Шаховська Наталія Богданівна

Система підтримки прийняття рішень моделювання поширення вірусних інфекцій

Національний університет “Львівська політехніка”

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

30 2020.01/0480 Рябухін Сергій Вікторович

Хіміко-генетичний підхід до вивчення наслідків пригнічення ACE-2 як фармакологічної моделі побічних ефектів COVID19 в нервовій, кишковій, серцево-судинній системах та системі гемостазу

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

31 2020.01/0216 Сорокін Віктор Михайович

Енергоощадні потужні та надпотужні світлодіодні освітлювальні системи з живленням від відновлюваних джерел енергії

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

32 2020.01/0338 Ільницький Ярослав Миколайович

Комп’ютерне моделювання та теоретичні підходи для опису поширення інфекційного захворювання COVID-19: роль просторової неоднорідності популяції, гетерогенності мережі соціальних контактів та соціального відгуку

Інститут фізики конденсованих систем Національної академії наук України

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

33 2020.01/0103 Булавін Леоніл Анатолійович

Вплив структури та фізичних властивостей ліпідної мембрани на розвиток вірусної інфекції

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

34 2020.01/0248 Убізський Сергій Борисович

Розроблення прототипу системи екстреної дозиметрії в умовах техногенних радіаційних аварій та терористичних атак

Національний університет «Львівська політехніка»

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт ч1, Науковий звіт ч2

35 2020.01/0043 Довбешко Галина Іванівна

Вплив противірусних та тромболітичних препаратів на модельні мембрани вірусних частинок та клітин еукаріот

Інститут фізики Національної Академії Наук України

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

36 2020.01/0273 Шелестов Андрій Юрійович

Інтелектуальні моделі і методи визначення індикаторів деградації земель на основі супутникових даних

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

37 2020.01/0268 Куссуль Наталія Миколаївна

Інформаційна технологія оцінювання пожежної небезпеки та моніторингу пожеж у природних екосистемах на основі супутникових даних

Інститут космічних досліджень

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

38 2020.01/0348 Мамикін Сергій Васильович

Сенсор диму на основі плазмон-поляритонного фотодетектора

Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

39 2020.01/0107 Войтко Катерина Василівна

Розробка нано-антиоксидантів на основі графену для терапії серцево-судинних захворювань

Інститут хімії поверхні

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

40 2020.01/0331 Попович Дмитро Іванович

Створення сенсорної системи на основі нанопорошкових матеріалів для реєстрації сумішей газів

Інститут прикладних проблем механіки і математики ім.Я.С.Підстригача

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

41 2020.01/0166 Обушак Микола Дмитрович

Нові азолові та каркасні агенти проти раку та патогенних мікроорганізмів

Львівський національний університет імені Івана Франка

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

42 2020.01/0504 Гринько Дмитро Олександрович

Молекулярно-напівпровідникові наноструктуровані електроди для імпедіометричних ДНК- сенсорів

Iнститут фiзики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

43 2020.01/0042 Патриляк Любов Казимирівна

Конверсія біосировини на цеолітовмісних каталізаторах – шлях до одержання гетероциклічних сполук як перспективних компонентів нового покоління палив

Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П.Кухаря НАН України

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

44 2020.01/0528 Рудаков Дмитро Вікторович

Наукові основи екобезпечної трансформації енергетичного профілю вугледобувних регіонів із забезпеченням стійкості гідрогеосфери

Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

45 2020.01/0245 Палагін Олександр Васильович

Трансдисциплінарна інтелектуальна інформаційно-аналітична система супроводження процесів реабілітації при пандемії (ТІSР)

Інститут кібернетики імені В.М.Глушкова

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

46 2020.01/0144 Назаренко Василь Геннадійович

Гнучкі друковані сенсори вологості на основі ліотропних хромонічних рідких кристалів

Інститут фізики НАН України

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

47 2020.01/0133 Галунов Микола Захарович

Гетероструктуровані органічні сцинтилятори із високою здатністю до розділення іонізуючих випромінювань за формою сцинтиляційного імпульсу для задач радіоекології

Інститут сцинтиляційних матеріалів

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

48 2020.01/0136 Ліннік Оксана Петрівна

Ефективне використання відновлюваних рослинних ресурсів та фотокаталітична конверсія біомаси як еколого-інноваційні підходи для збереження довкілля та біобезпеки людини

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

49 2020.01/0009 Снігурський Олександр Валентинович

Вплив іонізуючого випромінювання на структуру молекул амінокислот

Інститут електронної фізики НАН України

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

50 2020.01/0222 Юрженко Максим Володимирович

Розробка нанокомпозитних полімерних біоматеріалів з ефективною противірусною та антимікробною дією і технології 3d друку виробів з них

Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

51 2020.01/0172 Гринюк Світлана Петрівна

Потенціал вищої освіти в умовах пандемії: глобальний, європейський, національний виміри

Національний авіаційний університет, кафедра іноземної філології Факультету лінгвістики та соціальних комунікацій

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

52 2020.01/0417 Побережний Любомир Ярославович

Підвищення рівня екологічної безпеки процесів видобування та транспортування енергетичних вуглеводнів

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт ч1, науковй звіт ч2

53 2020.01/0050 Різун Володимир Володимирович

Стресогенні елементи латентного впливу реальних медійних повідомлень про пандемію COVID-19 на соціальні групи

КНУ імені Тараса Шевченка

Національний університет фізичного виховання і спорту України

ТУУ “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

54 2020.01/0114 Панок Віталій Григорович

Подолання наслідків пандемії COVID-19 у діяльності психологічної служби системи освіти

Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

55 2020.01/0132 Д’яконова Ірина Іванівна

Механізм синергетичної взаємодії інструментів економічної політики як драйвер стабілізації секторів економіки в контексті зростаючих чинників вразливості внаслідок пандемії COVID-19

Сумський державний університет

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

56 2020.01/0135 Сотник Ірина Миколаївна

Формування економічних механізмів сталого розвитку відновлювальної енергетики в умовах глобальних та локальних загроз енергетичній безпеці України

Сумський державний університет

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

57 2020.01/0155 Борисов Вячеслав Іванович

Соціально-правові та кримінологічні наслідки поширення пандемій та шляхи їх усунення в Україні

Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академікаВ. В. Сташиса НАПрН України

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

58 2020.01/0185 Лєонов Сергій Вячеславович

Оптимізація та автоматизація процесів фінансового моніторингу для зростання інформаційної безпеки України

Сумський державний університет

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

59 2020.01/0212 Степаненко Віктор Петрович

Соціальні наслідки пандемії COVID-19 в контексті суспільної трансформації в Україні: соціологічний підхід

Інститут соціології НАН України

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

60 2020.01/0221 Коваленко Олена Григорівна

Психологічна підтримка літніх осіб у період карантину

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

61 2020.01/0233 Харьковщенко Євген Анатолійович

Релігійна безпека в Україні в умовах коронавірусної пандемії

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

62 2020.01/0242 Бойченко Сергій Валерійович / Шкільнюк Ірина Олександрівна

Експериментально-аналітичні засади гарантування безпеки людини та суспільства удосконаленням технологій поводження з відходами у техносфері

Національний авіаційний університет

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

63 2020.01/0247 Панкратова Наталія Дмитрівна

Інструментарій планування підземної інфраструктури великих міст для забезпечення мінімізації екологічних і техногенних ризиків урбаністичного простору на основі системної методології

КПІ ім. Ігоря Сікорського

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

64 2020.01/0256 Петленко Юлія Володимирівна

Фінансова стабілізація класичних університетів в умовах прояву глобальних наслідків пандемії COVID – 19

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

65 2020.01/0313 Ходаківська Ольга Василівна

Оцінювання впливу карантинних заходів, пов’язаних з COVID-19 для аграрного сектору й продовольчої безпеки держави та розроблення алгоритму дій щодо мінімізації негативних наслідків

Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки»

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

66 2020.01/0341 Федушко Соломія Степанівна

Методи управління веб-спільнотою в умовах психологічних, соціальних та економічних впливів на суспільство під час пандемії COVID-19

Національний університет «Львівська політехніка»

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

67 2020.01/0366 Іншин Микола Іванович

Правова модель соціально-екологічної безпекової доктрини України

Інститут права Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт

68 2020.01/0421 Беженар Роман Васильович

Прогнозування небезпечних впливів радіоактивно забруднених поверхневих вод і затоплення берегів: розвиток моделей та їх впровадження для зменшення наслідків надзвичайних ситуацій у м. Києві, спричинених водами р. Дніпро

Інститут проблем математичних машин і систем НАН України

Анотований звіт

Звіт про використання бюджетних коштів

Науковий звіт